Kể từ ngày 31/05/2017 phát động chính thức thể lệ Cuộc thi Cansat 2017 với chủ đề “Giám sát chất lượng tầng không khí”, cho đến nay Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký và đề xuất ý tưởng của nhiều trường Đại học, các Hội, Câu lạc độ đam mê về vũ trụ, yêu thích nghiên cứu khoa học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Dựa trên tiêu chí đánh giá về sự sáng tạo, tính khả thi trong đề xuất ý tưởng của các đội đăng ký dự thi, 05 đội sáng giá đã được lựa chọn chính thức tham gia và nhận được những hỗ trợ đặc biệt. Ban tổ chức xin chúc mừng các đội có tên trong Thông báo kết quả lựa chọn ý tưởng Cuộc thi CanSat 2017 cho năm nay.

Trân trọng thông báo ./.

Ban tổ chức CanSat 2017.