Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

THÔNG BÁO

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trân trọng thông báo Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm CIMEICO được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam lựa chọn là Nhà tư vấn lựa chọn Nhà thầu Bảo hiểm Vệ tinh LOTUSat-1 thuộc Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái Đất. Ngày 24/01/2024, Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm CIMEICO tổ chức buổi họp trực tuyến trình bày tóm tắt kỹ thuật của Vệ tinh LOTUSat-1 và tên lửa phóng. Trân trọng kính mời các công ty bảo hiểm/ tái bảo hiểm/ môi giới bảo hiểm có kinh nghiệm và năng lực đăng ký tham dự. Nội dung cụ thể như sau:

Cimeico-letter-about-the-Technical-Brief

Chia sẻ