Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Về Trung tâm

Công nghệ Vũ trụ (CNVT) là lĩnh vực công nghệ cao được đánh giá là “biểu tượng sức mạnh công nghệ và khả năng cạnh tranh công nghệ cao” của mỗi Quốc gia trên thế giới.

Đối với Quốc gia đang phát triển như Việt Nam, CNVT đem lại những lợi ích thiết thực cho kinh tế – xã hội (KT&XH) như phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên biển, phát triển nông nghiệp, thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và truyền hình qua vệ tinh, các ứng dụng định vị vệ tinh, v.v..

Nhận thức được tầm quan trọng của CNVT trong sự phát triển của đất nước, năm 2006, Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược Nghiên cứu và Ứng dụng CNVT đến 2020”. Mục tiêu của Chiến lược này là đưa Việt Nam đạt trình độ trung bình khá trong khu vực với các nhiệm vụ chính sau:

 • Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về nghiên cứu và ứng dụng CNVT
 • Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về nghiên cứu và ứng dụng CNVT
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng cho CNVT
 • Nghiên cứu khoa học và công nghệ vũ trụ
 • Ứng dụng CNVT

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược Nghiên cứu và Ứng dụng CNVT đến 2020, cụ thể là tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ, Chính phủ đã thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (TTVTQG) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KH&CN VN) vào ngày 16/09/2011 với mục đích  quản lý, thực hiện và tiếp nhận dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Căn cứ vào Nghị định số 60/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-VHL ngày 19/6/2017 đổi tên Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam  từ ngày 17/7/2017.

Cơ quan chủ quản

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lãnh đạo đơn vị

Tổng Giám đốc: PGS.TS. Phạm Anh Tuấn

Gd PAT

 

P.TGĐ: TS. Vũ Anh Tuân

Gd VAT

  P.TGĐ: TS. Lê Xuân Huy

Đồng thời, TTVTVN còn được sự hỗ trợ về chuyên môn của chuyên gia như: Giáo sư Pierre Darriulat (Vật lý thiên văn)…

Lực lượng cán bộ
Tính đến T7 năm 2020, TTVTVN có tổng số 124 cán bộ, viên chức và người lao động trong đó bao gồm: 02 Phó Giáo sư, 15 tiến sĩ, 61 thạc sĩ, 38 kỹ sư/ cử nhân, 10 khác.

Cơ cấu tổ chức

 

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chức năng & Nhiệm vụ

Viện Hàn lâm Khoa học và Cộng nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Quyết định 1288/QĐ-VHL. Trong đó nêu rõ:

Chức năng

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ; tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nhiệm vụ

 • Tiếp nhận, thực hiện, quản lý, khai thác Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:
  • Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ;
  • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh;
  • Điều khiển, vận hành và quản lý vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam;
  • Thu thập dữ liệu, lưu trữ, xử lý và phát triển các ứng dụng ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Xây dựng cơ sở vật chất, triển khai thực hiện các dự án quốc gia và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao hiểu biết cho đại đa số người dân về tầm quan trọng và lợi ích của khoa học và công nghệ vũ trụ với việc phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
 • Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.
Chia sẻ