Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Điều khiển và Vận hành Vệ tinh

Giới thiệu

 • Tên phòng: Phòng Điều khiển và Vận hành Vệ tinh (SOC)
 • Mục tiêu: Xây dựng quy trình, quản lý và khai thác vận hành hiệu quả các vệ tinh của TTVTQG cũng như điều khiển, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa Trạm mặt đất và các thiết bị của Hệ thống vận hành vệ tinh.
 • Địa điểm: Tầng 3 – Tòa nhà 2A – Khu thử nghiệm Nghĩa Đô – số 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Thành viên

Tổng số cán bộ:           09

Trong đó: 4 Thạc sỹ, 5 Kỹ sư và Cử nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Nhiệm vụ:

Quản lý hiệu quả hoạt dộng của Vệ tinh và các hệ thống các thiết bị điều hành dưới mặt đất
bao gồm:

 • Xây dựng quy trình, phương thức quản lý và vận hành, khai thác vệ tinh, Trạm mặt đất và
  Hệ thống vận hành vệ tinh (kể cả trong các trường hợp khẩn cấp) từ giai đoạn chuẩn bị
  phóng, phóng và hoạt động trên quĩ đạo nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chất lượng, an
  toàn, hiệu quả nhất.
 • Thu nhận, lưu giữ, xử lý và phân tích dữ liệu đo xa; đánh giá tình trạng kĩ thuật và xác
  định chính xác vị trí, quĩ đạo của vệ tinh.
 • Kiểm soát và phát lệnh điều khiển vệ tinh; Hoạch định kế hoạch điều chỉnh quĩ đạo khi
  cần thiết.
 • Thực hiện đánh giá, phối hợp lập kế hoạch khai thác vệ tinh thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh
  theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Vận hành, điều khiển Trạm mặt đất đảm bảo vững chắc truyền thông với vệ tinh trong
  mọi tình huống. Thu nhận, giải mã, xử lý tín hiệu ảnh vệ tinh theo các tiêu chuẩn quốc tế
  cho các hệ thống dữ liệu không gian.
 • Bảo trì và sửa chữa các thiết bị của Trạm mặt đất và Hệ thống vận hành vệ tinh.

Hướng nghiên cứu:

 • Khai thác Hệ thống:
  • Nghiên cứu về tổ chức và con người nhằm triển khai, đào tạo và khai thác hiệu quả Trạm mặt đất và Hệ thống vận hành vệ tinh.
  • Nghiên cứu, xây dựng các qui trình khai thác, vận hành vệ tinh, Trạm mặt đất và Hệ thống vận hành vệ tinh (kể cả trong các trường hợp khẩn cấp) từ giai đoạn chuẩn bị phóng, phóng và hoạt động trên quĩ đạo.
  • Nghiên cứu khả năng nâng cao hiệu suất sử dụng Hệ thống mặt đất dùng chung cho nhiều loại vệ tinh khác nhau.
 • Hệ thống vận hành vệ tinh:
  • Nghiên cứu chuyên sâu sử dụng hiệu quả các thiết bị của Hệ thống vận hành vệ tinh: bộ phân tích và xác định quĩ đạo vệ tinh, hệ thống lên kế hoạch, thu phát lệnh điều khiển vệ tinh, đồng hồ hệ thống, điều khiển xa Trạm mặt đất và kết nối gateway…
  • Nghiên cứu về động lực học vũ trụ và các yếu tố ảnh hưởng đến quĩ đạo vệ tinh.
  • Nghiên cứu các thuật toán dự đoán, mô phỏng quĩ đạo; phương pháp đo xa (range and range rate) để hiệu chỉnh xác định quĩ đạo.
 • Trạm mặt đất:
  • Nghiên cứu chuyên sâu sử dụng hiệu quả các thiết bị trạm mặt đất: hệ thống anten, máy thu, phát, bộ điều chế và bộ xử lý tín hiệu CCSDS, bộ xử lý dữ liệu L0…
  • Nghiên cứu các giao thức truyền thông, các tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của Ủy ban tư vấn cho các hệ thống dữ liệu không gian CCSDS.
Chia sẻ