Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Hệ thống thông tin không gian và Mô hình hóa

Giới thiệu

Phòng Hệ thống thông tin không gian và Mô hình hóa là đơn vị mới được thành lập tháng 1/2015 bao gồm 05 thành viên. Phòng Hệ thống thông tin không gian và Mô hình hóa có chức năng và nhiệm vụ sau:

 • Chức năng
  • Làm đầu mối thực hiện việc quản lý ảnh vệ tinh LOTUSAT từ khâu thu nhận, xử lý, phân tích và tích hợp các thông tin phục vụ triển khai ứng dụng Công nghệ vụ trũ tại Việt Nam;
  • Tiếp nhận công nghệ xử lý ảnh tiên tiến, nghiên cứu phát triển, tiến tới làm chủ và chuyển giao công nghệ xử lý ảnh vệ tinh.
 • Nhiệm vụ
  • Nghiên cứu các công nghệ tiền xử lý ảnh vệ tinh, các công đoạn xử lý ảnh vệ tinh từ dữ liệu thô, công nghệ xử lý ảnh vệ tinh và chiết xuất thông tin từ ảnh vệ tinh;
  • Nghiên cứu các công nghệ tăng cường chất lượng ảnh, phối kết hợp ảnh, các công nghệ phân loại và phân tích ảnh, và chiết xuất thông tin từ ảnh vệ tinh;
  • Chuẩn hóa và định dạng cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh trước và sau xử lý để phục vụ yêu cầu khai thác nhiều mục đích của Phòng Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh và các khách hàng trong tương lai;
  • Phối hợp nghiên cứu trong thử nghiệm/mô phỏng các loại đầu thu mới đối với các vệ tinh nhỏ;
  • Nghiên cứu tích hợp các ứng dụng công nghệ vệ tinh, bao gồm cả các công nghệ định vị vệ tinh, viễn thám, GIS… trong các ngành khác nhau như nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy sản, các khoa học trái đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm nhẹ thiên tai;
  • Nghiên cứu các phương thức, mô hình tích hợp thông tin, dữ liệu địa không gian với các loại dữ liệu khác phục vụ các vấn đề môi trường xã hội như chất lượng nước/không khí, kiểm soát ngập lụt, động học hình thái, các tiến trình ven biển và cửa sông, dự báo thời tiết, biến đổi khí hậu, khắc phục thiên tai, dịch bệnh…

Thông tin liên hệ

 • Trưởng phòng: TS. Phạm Thị Thanh Ngà
 • Địa chỉ: Nhà A6, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: istar@vnsc.org.vn

Thành viên

01 Tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 01 cử nhân và 01 kỹ sư thuộc các lĩnh vực các khoa học về trái đất như khí tượng học, địa lý, trắc địa, bản đồ viễn thám, thủy lợi, và toán tin ứng dụng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu phát triển về xử lý ảnh vệ tinh, đặc biệt là ảnh Radar để chuyển giao, đưa vào ứng dụng một cách hữu hiệu trong phục vụ phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, giám sát thiên tai với các công đoạn xử lý ảnh vệ tinh như tiền xử lý ảnh, tăng cường chất lượng ảnh, phân loại ảnh:
  • Tiền xử lý ảnh vệ tinh: nắn chỉnh phổ và hiệu chỉnh hình học đối với các loại ảnh vệ tinh NanoDragon, MicroDragon, LOTUSAT, ảnh Lidar, radar và các loại ảnh vệ tinh miễn phí khác
  • Tăng cường chất lượng ảnh: loại bỏ nhiễu, hiệu chỉnh khí quyển…;
  • Nghiên cứu, lựa chọn các công nghệ xử lý ảnh tiên tiến trong phân tích và chiết xuất thông tin;
  • Xử lý ảnh số; phân loại ảnh số, chú trọng tới nghiên cứu các thuật toán xử lý ảnh tiên tiến như fuzzy logic; neural network, principle component analysis, image fussion techniques;
  • Nghiên cứu làm chủ công nghệ phân tích ảnh dựa trên đối tượng OBIA, phát triển các phần mềm xử lý ảnh dựa trên đối tượng
  • Nghiên cứu phát triển các phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực xử lý ảnh vệ tinh, đặc biệt là ảnh radar và ảnh vệ tinh nhỏ;
  • Nghiên cứu các định dạng dữ liệu phục vụ nhu cầu ứng dụng khác nhau;
  • Nghiên cứu các phương thức, mô hình tích hợp thông tin, dữ liệu khác nhau;
  • Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh trong quan sát lãnh thổ theo yêu cầu; Nghiên cứu và ứng dụng việc quan sát/chụp ảnh các vùng lãnh thổ cụ thể vào các thời điểm cụ thể phục vụ các yêu cầu cấp bách;
  • Nghiên cứu các công nghệ tự động hóa quá trình quan sát Trái đất và cập nhật thông tin;
  • Nghiên cứu triển khai các hướng mới trong quan sát Trái đất phục vụ quản lý tổng hợp lãnh thổ, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn.
 • Xây dựng phương thức tích hợp các loại dữ liệu không gian và phi không gian khác nhau tạo nên những cơ sở dữ liệu chuyên dùng cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau cho toàn Việt Nam và tiến tới cho khu vực ASEAN:
  • Giám sát và cảnh báo sớm thiên tai (bão, lũ…), thảm họa môi trường (cháy rừng, lũ lụt, trượt lở đất, tràn dầu…);
  • Dự báo sản lượng nông nghiệp và nguồn lợi hải sản bằng công nghệ vũ trụ nhằm phục vụ cho hoạch định chiến lược phát triển bền vững trong nông nghiệp và đánh bắt thủy-hải sản;
  • Nghiên cứu phòng chống biến đổi khí hậu toàn cầu;
  • Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ/ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS gắn với viễn thám;
  • Hợp tác và trao đổi dữ liệu ảnh với các nước trên thế giới nhằm triển khai các dự án ứng dụng trên phạm vi khu vực và trên thế giới.

Các đề tài đã và đang thực hiện:

TT Tên đề tài Thời gian thực hiện Đơn vị tài trợ
1 Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực ven biển Trung bộ, Việt Nam 4/2014 – 4/2016 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED)
2 An assessment of spatial and temporal changes of wetlands and wetland ecological significance using remote sensing and GIS in the Red River estuarine area, Vietnam 10/2014 – 9/2016 Quỹ Khoa học Quốc tế (International Foundation for Science – IFS)
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý giám sát lớp phủ rừng Tây Nguyên bằng công nghệ viễn thám đa độ phân giải, đa thời gian 2012 – 2015 Phối hợp với Viện Công nghệ  Vũ trụ – Chương trình Tây  Nguyên 3

Công trình khoa học

Bài báo

 1. Pham, N. T., K. Nakamura, F. A. Furuzawa, and S. Satoh, 2008: Characteristics of Low Level Jets over Okinawa in the Baiu and post-Baiu Seasons revealed by Wind Profiler Observations. J. Meteor. Soc. Japan, 86, 699-717.
 2. Pham, T.N., 2005: Analysis of heavy rainfall cases during period 1993-2002 based on products from global model GSM. NCHMF Scientific research collection papers (2000-2005), VI, 124-136.
 3. Pham T.T.N. and T.T.B. Nguyen, 2004, Evaluation of Rainfall Estimated from satellite images GMS-5 by comparing with surface observations, Scientific and Technical Hydro-meteorological Journal (THMJ), HMS of Vietnam, 517, 34-45.

Công trình khác (trình bày tại hội thảo, các xuất bản khác)

 1. Pham T.T. Nga, Vu Anh Tuan, Nguyen Tien Cong, Nguyen Thi Thu Thuy, Le Thi Thu Hang, 2014. A Study of Relationship Between Vegetation and Rainfall for the Central Highland Region of Vietnam. Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 2014 Proceedings, Sapporo, Japan.
 2. Thuy T. Nguyen, Pham Thi Thanh Nga, Nguyen Tien Cong, 2014. Forest Disturbance Detection Using NDVI Data and Phenology Information in the Central Highlands, Vietnam. Poster presentation at 12th Pan Ocean Remote Sensing Conference – PORSEC 2014, Bali, Indonesia.
 3. Thuy T. Nguyen, Miguel Coulier, Oanh Luong Nhu, Ian Wilderspin, 2012. A preliminary analysis of disaster and poverty data in Quang Binh province, Vietnam. UNDP CO, Hanoi, Vietnam.
 4. Nhu, O.L, Thuy N. T. T., Wilderspin, I. and Coulier, M. 2011. A preliminary analysis of flood and storm disaster data in Viet Nam. UNDP CO, Hanoi, Viet Nam.
 5. Nakamura, K., N. T. T. Pham, F. Furuzawa and S. Satoh, 2009: Diurnal Variation of Low Level Jet Around Okinawa Island, Japan During Baiu Season. Asia Oceania Geoscience Society (AOGS) 6th Annual Meeting, Singapore, AS17-A001 (2009.8.11-15) (Invited talk).
 6. N. Pham and K. Nakamura, and F. A. Furuzawa, 2008: Characteristics of Low Level Jets Over Okinawa in Warm Season Revealed by 400-MHx WPR Observations. Asia Oceania Geoscience Society (AOGS) 5th Annual General Meeting, Busan, Korea, AS16-A008 (2008.6.19)
 7. Pham, T. T. N., K. Nakamura, F. A. Furuzawa, S. Satoh, 2008: Characteristics of Low Level Jets over Okinawa observed with 400 MHz Wind Profiler. European Geosciences Union General Assembly 2008, Vienna, Austria, EGU2008-A-0308 (2008.4.14-18) (Poster).

Đào tạo – Hợp tác

Đào tạo

 • Tham gia giảng dạy tại Đại học Tài nguyên và Môi trường
 • Tham gia hướng dẫn sinh viên đại học tại Đại học Thủy lợi

Hợp tác quốc tế

 • Hydrospheric Atmospheric Research Center (HyARC), Nagoya University, Japan
 • Department of Economics on Sustainability, Dokkyo University, Japan
 • Department of Medical Technology – University of Santo Tomas, Philippines
 • Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration

Sản phẩm dịch vụ

Với các định hướng nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng trong xử lý, phân tích ảnh vệ tinh và tích hợp thông tin, phòng Hệ thống thông tin không gian và Mô hình hóa cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan bao gồm:

 • Các công cụ xử lý ảnh vệ tinh từ tiền xử lý ảnh, tăng cường chất lượng ảnh, chiết xuất thông tin từ ảnh vệ tinh;
 • Quan sát/chụp ảnh các vùng lãnh thổ cụ thể vào các thời điểm cụ thể phục vụ các yêu cầu cấp bách;
 • Cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh trước và sau xử lý được chuẩn hóa để phục vụ yêu cầu khai thác nhiều mục đích;
 • Các giải pháp, dịch vụ phân tích, tích hợp các loại dữ liệu không gian và phi không gian khác nhau tạo nên những cơ sở dữ liệu chuyên dùng cho các lĩnh vực ứng dụng đa ngành, liên ngành, đặc biệt là các vấn đề môi trường như chất lượng nước/không khí, kiểm soát ngập lụt, quản lý tài nguyên biển, tiến trình ven biển và cửa sông, biến đổi khí hậu, và khắc phục thiên tai…

 

Hình ảnh

Một số hình ảnh sản phẩm nghiên cứu của phòng:

 • Đề tài “Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trong đánh giá thiệt hại của bão đổ bộ vào khu vực ven biển Trung bộ, Việt Nam” do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam (NAFOSTED) tài trợ.

 

Hình 1. Thiệt hại nông nghiệp tại các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của bão đổ bộ vào Việt Nam

http://apn-climateandhealth.com

Chia sẻ