Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Trung tâm Ứng dụng công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Tên đơn vị
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC)
Chức năng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh chủ yếu trên địa bàn phía Nam Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ được thực hiện chủ yếu trên địa bàn phía Nam như sau:

 • Thu nhận ảnh vệ tinh, lưu trữ, xử lý và phân phối ảnh vệ tinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai;
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Đào tạo, hợp tác và chuyển giao công nghệ vệ tinh. Liên kết với các trường Đại học đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và ứng dụng.

Trong đó một trong các nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý và thực hiện hợp phần của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là dự án với nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và ứng dụng;
 • Thu nhận dữ liệu, lưu trữ và xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Thông tin liên hệ
Lâm Đạo Nguyên
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 4)
Điện thoại:  028 38223530

Thành viên

Tổng số cán bộ: 15
Trong đó: 04 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 05 Cử nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ và các công nghệ liên quan như viễn thám, GIS và GNSS.

Các nhóm nghiên cứu: Viễn thám, GIS

 

Tên đề tài Đề tài cấp Thời gian Tình trạng
Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám radar và quang học đa thời gian, đa độ phân giải để theo dõi diễn biến diện tích và ước tính năng suất, sản lượng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2016-2020 2017-2020 Đang thực hiện
Nghiên cứu, đánh giá tác động của quá trình biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế-xã hội đến môi trường lưu vực sông Ba/Đà Rằng bằng công nghệ viễn thám và GIS Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2016-2020 2018-2020 Đang thực hiện
Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2016-2020 2018-2020 Đang phối hợp thực hiện
Xây dựng Ứng dụng hỗ trợ quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre ứng phó với biến đổi khí hậu (tham gia) Đề tài hợp tác với Bộ, Ngành và Địa phương cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 2018-2020 Đang thực hiện
Nghiên cứu sự biến đổi môi trường sinh thái vùng hạ lưu sông Mekong thuộc lãnh thổ việt nam và đánh giá tác hại của các hoạt động kinh tế không được kiểm soát tại vùng thượng lưu sông Mekong Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ 2017-2020 Đang phối hợp thực hiện
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang Đề tài cấp tỉnh 2016 – 2018 Đã hoàn thành
Xây dựng CSDL tài nguyên và môi trường tỉnh Long An Dự án cấp tỉnh 2015 – 2017 Đã hoàn thành
Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Dự án cấp tỉnh 2015 – 2016 Đã hoàn thành
Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương giám sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2012-2015 2013-2016 Đã hoàn thành
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp viễn thám, GIS và mô hình toán trong đánh giá biến đổi khí hậu khu vực phía Nam Việt Nam Cấp Nhà nước thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng 2013-2018 Đã hoàn thành
Giám sát lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chương trình hợp tác quốc tế (SAFE/APRSAF) 2013-2017 Đã hoàn thành
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám siêu cao tần chủ động và mô hình thống kê trong đánh giá sinh khối rừng ngập mặn Cấp Nhà nước thuộc NAFOSTED 2012-2015 Đã hoàn thành
Thành lập bản đồ đất ngập nước vùng Hạ lưu sông Mekong, bao gồm Việt Nam và Campuchia Hợp phần dự án “Thu thập dữ liệu cho việc đánh giá tác động đa dạng sinh học – Nghiên cứu tác động của thủy điện trên sông Mekong”   Đã hoàn thành

Công trình khoa học

 1. Hoàng Phi Phụng, Lâm Đạo Nguyên, Nguyễn Văn Anh Vũ, Nguyễn Kim Thanh, Lê Văn Trung (2020). Giám sát diện tích canh tác lúa theo mùa vụ tại Đồng bằng sông Hồng sử dụng dữ liệu viễn thám radar Sentinel-1. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 8 – kỳ 2 tháng 4/2020, ISSN 1859-4581.
 2. Hoang-Phi Phung, Lam-Dao Nguyen, Nguyen-Huy Thong, Le-Toan Thuy, Armando A. Apan (2020). Monitoring rice growth status in the Mekong Delta, Vietnam using multitemporal Sentinel-1 data,  Appl. Remote Sens.14(1), 014518 (2020), doi: 10.1117/1.JRS.14.014518.
 3. Thẩm Thị Ngọc Hân, Trương Nhật Kiều Thi, Nguyễn Thế Được, Phạm Thị Mai Thy, Lâm Đạo Nguyên, (2020). Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá diễn biến độ ẩm mặt đất lưu vực Sông Ba giai đoạn 2000-2009, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 15, Kỳ 1, 2020.
 4. Phạm Bách Việt, Lâm Đạo Nguyên, Nguyễn Văn Anh Vũ, Châu Nguyễn Xuân Quang (2019). Diễn biến thực phủ Đồng bằng sông Cửu Long 1990 – 2018: phân tích từ dữ liệu vệ tinh Landsat. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 23 – kỳ 1 tháng 12/2019, ISSN 1859-4581.
 5. Hironori Arai, Wataru Takeuchi, Kei Oyoshi, Lam Dao Nguyen and Kazuyuki Inubushi (2018). Estimation of Methane Emissions from Rice Paddies in the Mekong Delta Based on Land Surface Dynamics Characterization with Remote Sensing. Remote Sens. 2018, 10, 1438; doi:10.3390/rs10091438
 6. Hoa Phan, Thuy Le Toan, Alexandre Bouvet, Lam Dao Nguyen, Tien Pham Duy and Mehrez Zribi (2018). Mapping of Rice Varieties and Sowing Date Using X-Band SAR Data. Sensors 2018, 18, 316; doi:10.3390/s18010316.
 7. Le Thuy Ngan, Arnold K. Bregt, Gerardo E. van Halsema, Petra J.G.J. Hellegers and Lam Dao Nguyen (2018). Interplay between land-use dynamics and changes in hydrological regime in the Vietnamese Mekong Delta. Land Use Policy 73 (2018) 269–280.
 8. Tuong Thuy Vu, Pham Thi Mai Thy and Lam Dao Nguyen (2018). Multiscale remote sensing of urbanization in Ho Chi Minh city, Vietnam – A focused study of the south. Applied Geography 92 (2018), 168–181.
 9. Lương Chính Kế, Phạm Thị Mai Thy, Trần Thái Bình, Lâm Đạo Nguyên (2016). Giám sát độ đục sông Tiền, sông Hậu bằng ảnh vệ tinh đa thời gian Landsat-8. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 21(251), ISSN: 1859-1477.
 10. Nguyen-Thanh Son, Chi-Farn Chen, Ly-Yu Chang, Cheng-Ru Chen, Shin-Ichi Sobue, Vo-Quang Minh, Shou-Hao Chiang, Lam-Dao Nguyen, Ya-Wen Lin (2016). A logistic-based method for rice monitoring from multitemporal MODIS-Landsat fusion data. European Journal of Remote Sensing, 49: 39-56, 2279­7254, DOI: 10.5721/EuJRS20164903.
 11. Kuenzer, Claudia, Moder, Florian, Jaspersen, Verena, Ahrens, Malte, Fabritius, Manuel, Funkenberg, Tim, Huth, Juliane, Vo Khac, Tri, Trinh Thi, Long, Lam Dao, Nguyen and Dech, Stefan (2016). A Water Related Information System for the Sustainable Development of the Mekong Delta: Experiences of the German-Vietnamese WISDOM Project. In: Integrated Water Resources Management: Concept, Research and Implementation pp. 377-412. ISBN 978-3-319-25069-4.
 12. T. Son, C. F. Chen, C. R. Chen, L. Y. Chang, H. N. Duc & L. D. Nguyen (2013). Prediction of rice crop yield using MODIS EVI-LAI data in the Mekong Delta, Vietnam, International Journal of Remote Sensing, 34:20, 7275-7292, DOI: 10.1080/01431161.2013.818258.
 13. Lâm Đao Nguyên, Hoàng Phi Phụng, Phạm Thị Mai Thy, Trần Hà Phương, Trần Đình Trung, (2012). Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian trong quản lý, giám sát và dự báo diễn biến đường bờ sông Cửu Long. Tạp chí các khoa học về trái đất, 3(T.34), ISSN: 0866-7187.
 14. Phạm Thị Mai Thy, Venkatesh Raghavan, (2012). Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát sự phát triển không gian đô thị và phân tích mối liên quan đến ngập lụt tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí các khoa học về trái đất, 3(T.34), ISSN: 0866-7187.
 15. Lâm Đao Nguyên, Hoàng Phi Phụng, (2012). Thành lập bản đồ lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long sử dụng tư liệu viễn thám radar TerraSAR-X. Tạp chí các khoa học về trái đất, 34(2), ISSN: 0866-7187.
 16. Lam Dao Nguyen, Hoang Phi Phung, Juliane Huth and Cao Van Phung, (2012). Estimation of the rice yield in the Mekong Delta using dual polarisation TerraSAR-X data. Serial Earth Sciences of the Journal of Science of Vietnam National University, Hanoi, Vol.28, No.1, 20-28, ISSN: 0866-8612.
 17. Steffen Gebhardt, Lam Dao Nguyen, and Claudia Kuenzer (2012). Mangrove Ecosystems in the MekongDelta – Overcoming Uncertainties in Inventory Mapping Using Satellite Remote Sensing Data (Chapter 12), Series title: Springer Environmental Science and Engineering, Springer Science+Business Media B.V.
 18. Gebhardt, S., Huth, J., Nguyen, L.D., Roth, A., and Kuenzer, C., (2012). A comparison of TerraSAR-X Quadpol backscattering with RapidEye multi-spectral vegetation indices over rice fields in the Mekong Delta, Vietnam. International Journal of Remote Sensing, 33:24, 7644-7661.
 19. Pham Thi Mai Thy, Raghavan Venkatesh, (2012). Ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát sự phát triển không gian đô thị và phân tích mối liên quan đến ngập lụt tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học trái đất 2012 (số đặc biệt), 3(T.34), ISSN: 0866-7187.
 20. Lâm Đao Nguyên, Hoàng Phi Phụng, Phạm Thị Mai Thy, Trần Hà Phương, Trần Đình Trung, (2012). Sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian trong quản lý, giám sát và dự báo diễn biến đường bờ sông Cửu Long. Tạp chí các khoa học về trái đất (số đặc biệt), 3(T.34), ISSN: 0866-7187.
 21. NGUYEN Lam-Dao, VIET Pham-Bach, MINH Nguyen-Thanh, MAI-THY Pham-Thi, PHUNG Hoang-Phi (2011). Change Detection of Land Use and Riverbank in Mekong Delta, Vietnam Using Time Series Remotely Sensed Data. Journal of Resources and Ecology, 2011 2 (4): 370-374, ISSN: 1674-764X CN: 11-5885/P.
 22. Pham Thi Mai Thy, Venkatesh Raghavan and Shinji Masumoto, (2011). Detection of Landcover Change and its Impact on Flood Inundation in Central Can Tho City, Vietnam. Journal of Informatics, Vol.8, No.2, 2011, ISSN: 1349-4511 (9 pages).
 23. Pham Thi Mai Thy, Raghavan Vekatesh, N.J. Pawar, (2010). Urban expansion of Can Tho City, Vietnam: A study based on multi-temporal satellite images. Geoinformatics, Vol. 21, No. 3, pp. 147-160.
 24. Lam-Dao, N., Le-Toan, T., Bouvet, A., Apan, A., Young, F., and Le-Van, T., (2009). Effects of changing rice cultural practices on C-band SAR backscatter using Envisat ASAR data in the Mekong River Delta, Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 3, Iss. 1, 11/2009, E-ISSN: 1931-3195;
 25. Bouvet, A., Le-Toan, T. and Lam-Dao, N., (2009). Monitoring of the rice cropping system in the Mekong delta using Envisat/ASAR dual polarization data. IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 47, No. 2, 02/2009, ISSN: 0196-2892;
 26. Pham-Bach, V., Lam-Dao, N., Ho-Dinh, D., (2002). Detecting changes in riverbank of Mekong river, Vietnam. GIS Development, Vol. 6 Issue 10, pp. 33-35.

Đào tạo và Hợp tác

Đào tạo

Tham gia đào tạo đại học, sau đại học tại Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Tế … thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM.

Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác với nhóm Asia-RiCE/GEOGLAM và hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (CESBIO/CNRS, Pháp) về ứng dụng viễn thám trong giám sát lúa.
 • Hợp tác với Đại học Maryland, Hoa Kỳ về ứng dụng viễn thám trong giám sát sử dụng đất nông nghiệp.
 • Hợp tác với NOAA, Hoa Kỳ về ứng dụng viễn thám để giám sát ngập và chất lượng nước.
 • Hợp tác với NASA JPL, Hoa Kỳ về ứng dụng viễn thám để giám sát biến động sử dụng đất.
 • Hợp tác với Đại học TP. Osaka, Nhật Bản tổ chức các khóa tập huấn và hội thảo quốc tế.

Hợp tác trong nước

Các hợp tác trong nước được thực hiện liên quan đến triển khai các đề tài dự án, tổ chức hội thảo, sự kiện với các viện, trường và các cơ quan quản lý nhà nước.

Sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh.

Hình ảnh

Hình ảnh trong ngày hội vũ trụ SPACE DAY 2018 (19/5/2018) do VNSC kết hợp với Trường ĐHBK TP.HCM tổ chức. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức mang lại sân chơi cho học sinh sinh viên trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ.

Lớp học tập huấn: Tập hợp dữ liệu hiện trường từ người dân và các cảm biển vào ngày 24-25/5/2018 tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP.HCM (STAC)

UDmiennam

Lễ ra mắt Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (17/02/2014)

 

Chia sẻ