Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Trung tâm Khám phá Vũ trụ

Giới thiệu

 • Tên phòng: Trung tâm Khám phá Vũ trụ
 • Tên tiếng anh: VNSC Space Exploration Center
 • Trung tâm Trung tâm Khám phá Vũ trụ trực thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-VTVN ngày 18/11/2019. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động nhằm đào tạo, phổ biến, quảng bá kiến thức về khoa học và công nghệ vũ trụ tới cộng đồng.

Mục tiêu

 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và lợi ích của khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Phát triển nguồn nhân lực để phát triển bền vững nền khoa học và công nghệ vũ trụ trong tương lai.

Nhiệm vụ

Trung tâm Trung tâm Khám phá Vũ trụ có các nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện các hoạt động, dịch vụ đào tạo, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Trao đổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nhân lực liên quan đến phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Tư vấn công nghệ và xây dựng chính sách liên quan đến phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Nghiên cứu các phương pháp nhằm hỗ trợ mục tiêu phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Nghiên cứu chế tạo giáo cụ, vật phẩm trưng bày bảo tàng, sản phẩm khoa học thương mại hóa cho lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Thông tin liên hệ

Phòng 703, Tòa A6, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37917675 (máy lẻ 7033)

Email: pec@vnsc.org.vn

Nhân sự

Tổng số cán bộ: 7

Trong đó:01 Tiến sĩ, 04 Thạc sỹ, 02 Kỹ sư và Cử nhân

Trang thiết bị

– Hệ thống kính thiên văn và Hệ thống nhà chiếu hình ở Hòa Lạc;

– Hệ thống kính thiên văn và Hệ thống nhà chiếu hình ở Đài thiên văn Nha Trang

Hình ảnh

Chia sẻ