Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
Tài liệu Phân loại Mã số
Đăng ký vào ra tòa nhà và sử dụng tài sản
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Công khai dự toán ngân sách năm 2019 (kinh phí điều chỉnh đợt tháng 7/2019)
Đơn đi nước ngoài VNSC
Phiếu trình ký kết thỏa thuận
Công khai ngân sách năm 2019
117. 312-VHL-KHTC
Form đăng bài website VNSC
Mẫu trình bày văn bản
Mẫu chữ và chi tiết trình bày văn bản
Mẫu văn bản của VNSC (24 loại)
Quy trình phóng và An toàn phóng (Cansat 2016)
Giới thiệu về Vi điều khiển, cảm biến và truyền thông
Cơ sở lý thuyết truyền thông
Tổng quan về Kỹ thuật hệ thống
Chương trình Khóa học về phát triển vệ tinh Cansat
Thông báo kết quả lựa chọn ý tưởng Cuộc thi Cansat 2016
Mẫu 1_Mẫu đăng ký Cansat 2016
Thể lệ cuộc thi Cansat 2016
QD Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của TTVTQG
Mẫu giấy đề nghị thanh toán
Quyết định thành lập Trung tâm Vệ tinh quốc gia