Tin đấu thầu

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”

Ngày 02/12/2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Cơ quan chủ quản - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư - Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 1237

Khai mạc buổi lễ

Đúng 15 giờ 00 phút, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đã tuyên bố mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính. Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự đấu thầu. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính.

IMG 1242

Nhà thầu kiểm tra niêm phong

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Việt Phương gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 00 phút cùng ngày, Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Khánh Huyền

Lễ Mở thầu Gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”

Ngày 19/9/2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Cơ quan chủ quản - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư - Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

MS2

Khai mạc buổi lễ

Đúng 14 giờ 00 phút, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đã tuyên bố đóng thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ông Vũ Việt Phương tuyên bố mở thầu. Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở thầu.

DATAp5

Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Việt Phương gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Lễ mở thầu kết thúc tốt đẹp.

Lễ mở thầu – phần đề xuất kỹ thuật Gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật  gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”  của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 8502

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đại diện Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đúng 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2016, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong Hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia gửi lời cảm ơn đến cơ quan chủ quản, các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

15 giờ 30 phút ngày 19/9/2016, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc tốt đẹp.

Lễ Mở thầu phần đề xuất kỹ thuật Gói thầu TV1-TTVTVN “Dịch vụ tư vấn”

Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu TV1-TTVTVN “Dịch vụ tư vấn” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 8131

Đúng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu TV1-TTVTVN “Dịch vụ tư vấn”.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong Hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 00 phút ngày 05/9/2016, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc tốt đẹp.

Lễ mở thầu – phần HSDXTC gói thầu TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng Vũ trụ (Basic exhibition design work)” của DATP5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu TV32-DATP5 “Thiết kế sơ bộ phần trưng bày cho Bảo tàng Vũ trụ (Basic exhibition design work)” của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đại diện Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 7980

 

Đúng 14h00 ngày 08/8/2016, Ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia tuyên bố khai mạc buổi lễ mở thầu phần Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu TV32-DATP5. Đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính. Sau đó các bên tham dự lễ mở thầu cùng ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia gửi lời cảm ơn đến cơ quan chủ quản, các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

Đúng 15h00 phút, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Ban quản lý dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam
Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Trụ sở chính: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 04-37917675.
Fax: 04-37627205.
Email: info@vnsc.org.vn
Bản quyền © vnsc.org.vn. Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "vnsc.org.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.