Tin đấu thầu

Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 19 tháng 06 năm 2017, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính.

Gói thầu  XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

của Dự án thành phần 2 “Cơ sở vật chất I” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

(Tên tiếng Anh: Package 7 “Building and engineering works of facilities funded with Japanese ODA Loan”

for The Project for Disaster and Climate Change Countermeasures Using Earth Observation Satellite).

35014295130 32d2bdf568 o

 

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu xếp thứ nhất trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Vào lúc 15 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu phần đề xuất tài chính và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

35360754986 7af65cc343 o

 

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

 

Đúng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

 

Gia Phong

 

Lễ Mở thầu phần đề xuất kỹ thuật Gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

LMT

 

Đúng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

 

LMT2

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2017, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc tốt đẹp.

Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”

Ngày 02/12/2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Cơ quan chủ quản - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư - Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 1237

Khai mạc buổi lễ

Đúng 15 giờ 00 phút, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đã tuyên bố mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính. Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục theo đúng trình tự đấu thầu. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính.

IMG 1242

Nhà thầu kiểm tra niêm phong

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Việt Phương gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 00 phút cùng ngày, Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Khánh Huyền

Lễ Mở thầu Gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”

Ngày 19/9/2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Cơ quan chủ quản - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư - Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

MS2

Khai mạc buổi lễ

Đúng 14 giờ 00 phút, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Việt Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đã tuyên bố đóng thầu gói thầu MS2-DATP3 “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực”.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ông Vũ Việt Phương tuyên bố mở thầu. Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở thầu.

DATAp5

Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Việt Phương gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Lễ mở thầu kết thúc tốt đẹp.

Lễ mở thầu – phần đề xuất kỹ thuật Gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật  gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”  của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

IMG 8502

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, đại diện Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đúng 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2016, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu XD3-DATP5 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình tại Khu Nam Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong Hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia gửi lời cảm ơn đến cơ quan chủ quản, các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

15 giờ 30 phút ngày 19/9/2016, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc tốt đẹp.

Ban quản lý dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Trụ sở chính: Tòa nhà VNSC (A6), số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 024-37917675.
Fax: 024-37627205.
Email: info@vnsc.org.vn
Bản quyền © vnsc.org.vn. Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "vnsc.org.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.