Tin đấu thầu

Lễ mở thầu gói thầu MS7-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho các công trình khu Bắc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu MS7-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất cho các công trình khu Bắc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự Lễ mở thầu có Đại diện Cơ quan chủ quản Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam,Chủ đầu tư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Lễ mở thầu gói thầu MS7-DATP5

Đúng 14 giờ 30 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Tổng Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu MS7-DATP5 “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất các công trình khu Bắc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” đồng thời mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định lên kiểm tra niêm phong.

Vào lúc 15 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý, tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu.

          Tư vấn đấu thầu tiến hành mở thầu

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến Đại diện Cơ quan chủ quản, Tư vấn đấu thầu,các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

Đúng 16 giờ 30 phút ngày 18/5/2020,lễ mở thầu kết thúc tốt đẹp.

            Minh Châu

Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu TV45-DATP5 “Kiểm toán giai đoạn 2” Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều ngày 16 tháng4  năm 2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu TV45-DATP5 “Kiểm toán giai đoạn 2” Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

mt1

Lễ mở thầu phần đề xuất tài chính gói thầu TV45-DATP5

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu xếp thứ nhất trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu phần đề xuất tài chính và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

mt2

Tư vấn đấu thầu thực hiện các thủ tục mở thầu

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Thanh Thúy

Lễ mở thầu phần đề xuất kỹ thuật gói thầu TV45-DATP5 “Kiểm toán giai đoạn 2” Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Sáng ngày 05 tháng 3 năm 2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu TV45-DATP5 “Kiểm toán giai đoạn 2” Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

mo thau

 

Lễ mở thầu phần đề xuất kỹ thuật gói thầu TV45-DATP5

Đúng 09 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Tổng Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu TV45-DATP5 “Kiểm toán giai đoạn 2” đồng thời mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT đúng quy định lên kiểm tra niêm phong.

mo thau1

 

Kiểm tra chéo niêm phong của các nhà thầu

Vào lúc 09 giờ 30 phút, đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấuthầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến Tư vấn đấu thầu,các Nhà thầu đã tham gia buổi lễ.

Đúng 10 giờ 00 phút ngày 05/3/2018,lễ mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc.Lễ mở thầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Thanh Thúy

Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 19 tháng 06 năm 2017, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính.

Gói thầu  XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

của Dự án thành phần 2 “Cơ sở vật chất I” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

(Tên tiếng Anh: Package 7 “Building and engineering works of facilities funded with Japanese ODA Loan”

for The Project for Disaster and Climate Change Countermeasures Using Earth Observation Satellite).

35014295130 32d2bdf568 o

 

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu xếp thứ nhất trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Vào lúc 15 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu phần đề xuất tài chính và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

35360754986 7af65cc343 o

 

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

 

Đúng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

 

Gia Phong

 

Lễ Mở thầu phần đề xuất kỹ thuật Gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đến tham dự lễ mở thầu có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

LMT

 

Đúng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Anh Tuân – Phó Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu XD1-DATP2 “Xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam”.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ông Vũ Anh Tuân tuyên bố mở thầu và đại diện Tư vấn đấu thầu đã thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định. Đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

 

LMT2

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Anh Tuân gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tham dự của các cơ quan tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2017, lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật kết thúc tốt đẹp.

Ban quản lý dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
Trụ sở chính: Tòa nhà VNSC (A6), số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Điện thoại: 024-37917675.
Fax: 024-37627205.
Email: info@vnsc.org.vn
Bản quyền © vnsc.org.vn. Giữ toàn quyền.
Ghi rõ nguồn "vnsc.org.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.