Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tham dự Diễn đàn Các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Áu – Thái Bình Dương lần thứ 24 (APRSAF)

Năm nay diễn đàn APRSAF-24 với chủ đề “Công nghệ vũ trụ cho tăng cường quản lý và phát triển” (Space Technology for Enhanced Governance and Development) đã diễn ra từ ngày 14-17/11/2017 tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ do Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ Nhật Bản (MEXT), Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đồng tổ chức. Đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự APRSAF-24 gồm có Ông Vũ Việt Phương – Phó Tổng Giám đốc và Ông Lâm Đạo Nguyên – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vệ tinh Miền Nam.

Các đại diện của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Diễn đàn. Cụ thể ông Vũ Việt Phương đã có Báo cáo về ứng dụng Data Cube tại VNSC trong thực hiên mục tiêu về phát triển bền vững của Liên hợp quốc tại phiên toàn thể và Báo cáo về phát triển vệ tinh tại Việt Nam cũng như Báo cáo trong hội thảo nhóm về hợp tác phát triển vệ tinh nhỏ trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương tại Nhóm làm việc Công nghệ Vũ trụ. Ông Lâm Đạo Nguyên cũng có những Báo cáo về Quan sát lúa tại Đồng bằng Sông Cửu Long và Việc triển khai Data Cube tại VNSC.

Untitled

Cũng trong chuyến công tác tham dự diễn đàn APRSAF-24 tại Ấn Độ, Ông Vũ Việt Phương đã đại diện VNSC ký kết thỏa thuận hợp tác với JAXA về Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. Tham dự và chứng kiến lễ ký thỏa thuận, phía Nhật Bản có Bà Mami Oyama – Đại diện Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ Nhật Bản (MEXT), Ngài Naoki Okumura, Chủ tịch JAXA và phía Việt Nam có PGS. TS. Đào Ngọc Chiến – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS. TS. Doãn Minh Chung – Chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Thỏa thuận hợp tác về bảo tàng vũ trụ giữa VNSC và JAXA là bước cụ thể hóa nội dung của “Thỏa thuận hợp tác trong phát triển vũ trụ và ứng dụng” giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và JAXA đã ký kết năm 2006 (bổ sung năm 2013). Theo đó, JAXA cam kết cung cấp một số mô hình và tư vấn về cách trưng bày mẫu vật cũng như trợ giúp quản lý hoạt động của Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam.

1

VNSC – JAXA ký thỏa thuận hợp tác về Bảo tảng Vũ trụ Việt Nam

Diễn đàn Cơ quan Vũ trụ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APRSAF) được thành lập vào năm 1993 để tăng cường các hoạt động về vũ trụ trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Tuy không hoạt động theo cơ chế thành viên nhưng tính đến tháng 11 năm 2016 diễn đàn APRSAF đã thu hút đai diện từ hơn 633 tổ chức là các cơ quan vũ trụ, cơ quan chính phủ,  công ty tư nhân, trường đại học và các viện nghiên cứu…. từ hơn 45 quốc gia tham dự sự kiện liên quan đến không gian lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Hiện nay APRSAF có bốn nhóm làm việc bao gồm Công nghệ Vũ trụ, Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ, Sử dụng Môi trường Vũ trụ và Giáo dục về Vũ trụ để chia sẻ thông tin về các hoạt động và kế hoạch tương lai của từng quốc gia và khu vực của về mỗi lĩnh vực tương ứng. APRSAF cũng hỗ trợ thiết lập các dự án quốc tế như là giải pháp cho các vấn đề chung, quản lý thiên tai và bảo vệ môi trường, để các bên tham gia được hưởng lợi từ sự hợp tác chung.

Chia sẻ