Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo Hội thảo “Giới thiệu hệ thống chia sẻ Dữ liệu vệ tinh Vietnam DataCube”

Ngày 6/3/2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Ủy ban các vệ tinh quan sát trái đất (CEOS) sẽ tổ chức Hội thảo “Giới thiệu hệ thống chia sẻ Dữ liệu vệ tinh Vietnam DataCube”.

Thời gian: 9h00 – 15h00 ngày 6/3/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Tòa nhà A6 – Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – số 18B – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Australian Geoscience Data Cube

(Nguồn ảnh Australian Geoscience Data Cube)

Giới thiệu: 

Ngày nay, các thế hệ vệ tinh quan sát trái đất mới đang cung cấp lượng dữ liệu ngày càng lớn trên phạm vi toàn cầu và như vậy đối với nhiều ứng dụng, thách thức không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà là việc làm sao kết nối được giữa dữ liệu, ứng dụng và người dùng. Các thách thức về quản lý và phân tích dữ liệu do sự gia tăng rất lớn khối lượng dữ liệu vệ tinh mở và miễn phí có thể được khắc phục bằng cơ sở hạ tầng máy tính mới, công nghệ và kiến ​​trúc dữ liệu như “DataCube”.

Ủy ban các vệ tinh quan sát trái đất (CEOS) là một đối tác sáng lập trong sáng kiến ​​DataCube nhằm tìm ra giải pháp kiến ​​trúc dữ liệu có giá trị cho người sử dụng toàn cầu và tăng cường vai trò của dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất. Mục tiêu của ​​DataCube là cung cấp công cụ khai thác mở và miễn phí, và thúc đẩy cộng đồng phát triển, duy trì các ứng dụng cả về chiều rộng và chiều sâu.

Là thành viên chính thức của CEOS từ năm 2013, Việt Nam nhận được sự ủng hộ của các cơ quan vũ trụ các nước trên Thế giới để phát triển Vietnam DataCube. Cụ thể, hệ thống Vietnam DataCube được hình thành và phát triển dựa trên sự hội nhập và hợp tác quốc tế giữa Việt Nam (VNSC – Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với các đối tác chính là Australia (CSIRO – Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung), Hoa Kỳ (USGS – Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Công ty IMSG), Nhật Bản (JAXA – Cơ quan Nghiên cứu và phát triển Hàng không vũ trụ Nhật Bản), Pháp (CNES – Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp). Hệ thống được phát triển nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ tinh quan sát Trái đất Việt Nam một cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh cũng như công cụ khai thác miễn phí có khả năng:

  • Giảm thiểu thời gian và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để sử dụng dữ liệu vệ tinh
  • Cung cấp dữ liệu vệ tinh và các thuật toán ứng dụng miễn phí và mở
  • Phát triển các giải pháp phần mềm mã nguồn mở thông qua đóng góp của cộng đồng
  • Cấu trúc dữ liệu thống nhất cho phép chia sẻ mã, công cụ và thuật toán
  • Phân tích chuỗi thời gian hiệu quả để hỗ trợ các ứng dụng thay đổi lớp phủ, rừng, hiện trạng sử dụng đất …
  • Sử dụng nhiều bộ dữ liệu vệ tinh với nhau
  • Các giải pháp địa phương và khu vực dành cho Việt Nam
  • Hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ người dùng Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Data Cube tập hợp dữ liệu vệ tinh LandSat (Hoa Kỳ), Sentinel (Cộng đồng Châu Âu), ALOS (Nhật Bản) cho toàn bộ lãnh thổ và phát triển các ứng dụng cho Việt Nam là theo dõi rừng, theo dõi lúa và theo dõi mặt nước. Hệ thống Vietnam Data Cube hướng tới tầm nhìn là nâng cao năng lực của người dùng để ứng dụng dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào các chương trình ưu tiên toàn cầu, như các chương trình trong Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN-SDG) và các Thỏa thuận Paris và Sendai.

Chương trình chi tiết Hội thảo “Giới thiệu hệ thống chia sẻ Dữ liệu vệ tinh Vietnam DataCube” như sau:

Thời gian Nội dung
08.30 – 09.00 Đăng kí
09.00 – 09.05 Phát biểu khai mạc – VNSC
09.05 – 09.10 Bài phát biểu  – VAST
09.10 –  09.35 Ủy ban Quan sát Vệ tinh Trái đất và nỗ lực nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng – Giới thiệu về DataCube và các ứng dụng cụ thể tại các quốc gia trên Thế giới
09.35 –  09.50 Giới thiệu về Vietnam DataCube
– Giới thiệu nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh cho Vietnam DataCube
– Các ứng dụng tiềm năng của Vietnam DataCube
09.50 –  10.00 Giới thiệu dữ liệu sẵn sàng Phân tích của JAXA
10.00 –  10.20 Minh họa dữ liệu sẵn sàng phân tích của JAXA và công cụ giám sát lúa trên Vietnam DataCube
10.20 –  10.40 Nghỉ giải lao
10.40 –  10.55 Nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh cho lưu vực sông Mê Kông
10.55 –  11.10 Nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh tại Viện điều tra quy hoạch rừng (FIPI)
11.10 –  11.40 Vietnam DataCube phục vụ công tác giám sát rừng:
– Giới thiệu và minh họa Vietnam DataCube trong theo dõi rừng- Minh họa việc áp dụng dữ liệu Sentinel -1 trong giám sát lúa và rừng ở Việt Nam
11.40 –  12.10 Hỏi đáp
12.10 –  13.30 Ăn trưa (tầng 10)
 

13.30 – 13.40

13.40 – 14.10

14.10 – 14.20

Vietnam DataCube trong giám sát lúa:

– Giới thiệu về GEOGLAM

– Giới thiệu và minh họa Vietnam DataCube trong giám sát lúa

– Giới thiệu hệ thống giám sát mùa màng quốc gia
14.20 – 14.40 Giới thiệu Vietnam DataCube trong giám sát nước
14.40 – 15.00

Hỏi đáp

Đăng ký tham dự, xin vui lòng liên hệ với chị Phan Ngọc Phương Linh (email: pnplinh@vnsc.org.vn). 

Chia sẻ