Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 96 của Nhóm Quan sát Trái đất (GEO)

Nhóm quan sát Trái đất (Group on Earth Observations – GEO) là một hiệp hội tự nguyện của các chính phủ và các tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 2002 để đáp ứng lời kêu gọi hành động của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững và nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu Thế giới G8. GEO thiết lập một khuôn khổ qua đó các đối tác có thể phát triển các dự án mới và phối hợp đầu tư cũng như trao đổi chiến lược. Tính đến năm 2013, các thành viên GEO bao gồm 90 Chính phủ và Ủy ban Châu Âu. Ngoài ra, còn có 77 liên chính phủ, các tổ chức khu vực và quốc tế gọi chung là tổ chức tham gia cùng thực hiện một nhiệm vụ quan sát trái đất hoặc các vấn đề liên quan khác. GEO đang xây dựng các hệ thống của hệ thống quan sát Trái đất toàn cầu (GEOSS) trên cơ sở Kế hoạch thực hiện 10 năm cho giai đoạn 2005-2015. Kế hoạch này xác định tầm nhìn, mục đích và phạm vi, lợi ích dự kiến cho GEOSS, và 09 “Lĩnh vực lợi ích xã hội” gồm thiên tai, y tế, năng lượng, khí hậu, nước, thời tiết, hệ sinh thái, nông nghiệp và đa dạng sinh học.Gia nhập GEO là một sự kiện quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong  việc trao đổi thông tin, dữ liệu cũng như kinh nghiệm về Vệ tinh quan sát Trái đất với các quốc gia và tổ chức thành viên. Việc hội nhập cũng như tham gia vào các kế hoạch quan sát Trái đất của GEO trên phạm vi toàn cầu sẽ góp phần không nhỏ phục vụ mục đích sử dụng Vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao hiệu năng sử dụng của các vệ tinh. Bên cạnh đó, việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của GEO cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho các dự án liên quan đến Vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam trong tương lai.
Hoàng Châu
Chia sẻ