Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam ký kết Hợp đồng tín dụng cho Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Sáng ngày 19/8/2022, tại văn phòng Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã diễn ra lễ ký Hợp đồng tín dụng giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đây là Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài để thực hiện Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất gọi tắt là Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sau khi Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Hiệp định vốn vay ODA trị giá 18.871 triệu yên cho Dự án vào ngày 23/5/2022.

Buổi làm việc giữa VNSC và Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch I

Hai bên ký kết Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài

Tổng giá trị hợp đồng vay lại là 926.504.000 JPY (bằng chữ: Chín trăm hai muơi sáu triệu năm trăm linh bốn nghìn Yên Nhật Bản), thời hạn cho vay lại thực tế căn cứ vào thời điểm phóng vệ tinh thực tế. Khoản vay này sẽ được sử dụng để thực hiện dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với mục tiêu: phát triển cơ sở hạ tầng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, từng bước phát triển và tiếp nhận chuyển giao công nghệ để tiến tới làm chủ công nghệ, tự sản xuất vệ tinh nhỏ quan sát trái đất riêng của Việt Nam góp phần nâng cấp và phát triển hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sự tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc gia. Dự án cũng góp phần thực hiện Mục tiêu số 13 (Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai) trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được Liên Hiệp quốc thông qua.

Chia sẻ