Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá hệ thống thiết bị Dự án thành phần 3.2 – Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu và Phát triển vệ tinh thuộc Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) số 220/TB-VTVN ngày 19/5/2023

File đính kèm…………………………..

→ Thông báo thẩm định giá.pdf

Chia sẻ