Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo lựa chọn đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị của Dự án thành phần 3.2 – Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu và Phát triển vệ tinh thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam số 269/TB-VTVN ngày 16/6/2023

File đính kèm…………………………..

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu.pdf

Chia sẻ