Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký hợp tác với Cục Bản đồ trong lĩnh vực viễn thám

Ngày 8/5/2018 tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ký Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực viễn thám, hệ thông tin địa lý với Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam). Đại diện lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Cục Bản đồ cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan đã đến tham dự.

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, việc ký kết nhằm mục đích tăng cường khả năng nghiên cứu, khai thác và sử dụng hiệu quả các sản phẩm thuộc lĩnh vực viễn thám, GIS vào thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan cũng như ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội.

vientham

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (phải) và Đại tá Vũ Văn Chất, Phó Cục trưởng Cục Bản đồ Việt Nam (trái) cùng ký kết Quy chế hợp tác.

Thực hiện Quy chế này hai Cơ quan sẽ phối hợp trong đặt chụp, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu nền địa lý dựa trên khả năng sẵn có của hai bên. Việc phối hợp này cũng tạo điều kiện hỗ trợ công tác nghiên cứu, hoạt động chuyên ngành, chuyển giao công nghệ và xây dựng các văn bản pháp luật. Cụ thể, hai Cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực viễn thám. GIS cũng như phối hợp trong tham mưu, đề xuất và góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trên nhằm phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, quản lý lãnh thổ, giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế, xã hội.

vientham2

Toàn cảnh buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác trong lĩnh vực viễn thám,

 hệ thông tin địa lý với Cục Bản đồ.

Đại diện lãnh đạo hai Cơ quan biết, sau khi ký kết sẽ nhanh chóng chỉ đạo triển khai các hoạt động cụ thể để việc ký kết mang lại hiệu quả thiết thực./.

Chia sẻ