Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam kí Dự định thư với Cơ quan Dịch vụ thông tin, Dữ liệu và Vệ tinh môi trường Quốc gia (Nesdis)

Ngày 14/10/2019 tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã kí Dự định thư về Hợp tác Khoa học với Cơ quan Dịch vụ thông tin, Dữ liệu và Vệ tinh Môi trường Quốc gia (Nesdis) thuộc Cơ quan Quản lý khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung, phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của hai tổ chức.

            PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cùng ngài Stephen Volz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ thông tin, Dữ liệu và Vệ tinh Môi trường Quốc gia đã đại diện cho hai đơn vị thực hiện việc kí kết.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị thực hiện việc kí kết.

  Theo thỏa thuận đã kí tại Dự định thư, sứ mệnh của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đào tạo công nghệ vệ tinh, xa hơn nữa là công nghệ vũ trụ tại Việt Nam tiến lên tầm quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của công nghệ vũ trụ ở Việt Nam, cũng như ở Đông Nam Á và thế giới.

Nhiệm vụ của Cơ quan Dịch vụ thông tin, Dữ liệu và Vệ tinh Môi trường Quốc gia (NESDIS) là cung cấp quyền truy cập kịp thời và an toàn vào thông tin và dữ liệu môi trường toàn cầu từ các vệ tinh và các nguồn khác để thúc đẩy và bảo vệ an ninh, môi trường, kinh tế, và chất lượng cuộc sống của Quốc gia.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ kí kết.

            Để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ, hai bên sẽ đề xuất các hoạt động hợp tác ưu tiên các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ tương ứng (ví dụ các dự án liên quan tới bản đồ ngập lụt và chất lượng nước biển).

           Trước đó, các nhà khoa học của NESDIS và VNSC đã có nhiều năm hợp tác trong quá trình tham gia vào Ủy ban Vệ tinh Quan sát Trái đất – CEOS và Nhóm Quan sát Trái đất – GEO.

Chia sẻ