Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP.HCM tham gia Chương trình GEO-AWS

Dự án Giám sát lúa và lũ lụt ở vùng hạ lưu sông Mekong (bao gồm một phần Cambodia và cả Đồng bằng sông Cửu Long) do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì lập đề cương nghiên cứu đã được xét duyệt chấp nhận trong Chương trình tín dụng đám mây quan sát Trái Đất (Earth Observation Cloud Credits Programme).

Ngày 10 tháng 6 vừa qua Nhóm quan sát trái đất – GEO (Group of Earth observation) đã thông báo về kết quả xét duyệt các dự án tham gia Chương trình tín dụng đám mây quan sát Trái Đất GEO – Amazon. Theo đó, có 21 dự án thuộc 17 nước đã được xét duyệt và chấp nhận bởi một hội đồng xét duyệt của GEO. Chương trình tín dụng này là kết quả hợp tác giữa GEO và Amazon Web Services (AWS) dành cho các cơ quan, viện nghiên cứu thuộc nhà nước ở các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ các tổ chức này có thể sử dụng dịch vụ đám mây trong các công tác lưu trữ, xử lý và phân tích một lượng dữ liệu lớn (big data) trong lĩnh vực quan sát Trái Đất, hỗ trợ ra quyết định cho phát triển bền vững.

Chương trình GEO-AWS này có tổng giá trị tương đương 1,5 triệu USD của dịch vụ đám mây, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật và kéo dài trong vòng ba năm. AWS và GEO đã có những hợp tác từ 2017 hỗ trợ GEOSS tạo hệ thống cơ sở dữ liệu mở.

Thông tin chi tiết: http://earthobservations.org/article.php?id=362

Từ năm 2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái đất năm 2019 đã đề xuất 2 sáng kiến về sử dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trên hệ thống Vietnam Data Cube (tương lai là Mekong Data Cube) trong giám sát rừng và giám sát lúa cho lưu vực sông Mekong. Hai sáng kiến này đã được các cơ quan vũ trụ như NASA&USGS, EC&ESA, JAXA ủng hộ và cung cấp cho VNSC dữ liệu viễn thám Landsat, Sentinel, ALOS-2 bao phủ khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian tới cho các nước thuộc lưu vực sông Mekong như Thái Lan, Lào, Campuchia. Việc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ TP. Hồ Chí Minh nhận được tài trợ từ Chương trình GEO-AWS sẽ góp phần hienj thực hóa các sáng kiến ứng dụng dữ liệu vệ tinh mở phục vụ các hoạt động nghiên cứu và phát triển kinh tế – xã hội không chỉ cho Việt Nam mà còn cho các nước khu vực sông Mekong.

Chia sẻ