Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

THÔNG BÁO đổi tên đơn vị thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 60/2017/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15 tháng 5 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 và căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-VHL của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc đổi tên Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trân trọng thông báo về việc đổi tên như sau:

  1. Thay đổi tên cơ quan với các thông tin chi tiết:
Nội dung Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Tên cơ quan Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Trung tâm Vũ trụ Việt Nam Thay đổi
Tên tiếng Anh Vietnam National Satellite Center Vietnam National Space Center Thay đổi
Tên viết tắt VNSC VNSC Không đổi
Địa chỉ Tòa nhà VNSC (A6), 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Tòa nhà VNSC (A6), 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Không đổi
  1. Kể từ ngày 17/7/2017, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chính thức sử dụng tên cơ quan theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Kể từ ngày 17/7/2017, đề nghị quý Cơ quan sử dụng theo các thông tin đã đổi ở trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch dân sự khác.
  3. Việc đổi tên cơ quan này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý cơ quan có thể thực hiện ký bổ sung phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.

Vậy Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo để quý Cơ quan được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ