Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thư mời bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị Dự án thành phần 3.2 “Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển vệ tinh” của Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đối khí hậu”

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chịu trách nhiệm thực hiện Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đối khí hậu” (viết tắt là Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam). Trong đó, Dự án thành phần 3.2 “Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển vệ tinh” có nhiệm vụ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu và phát triển vệ tinh, để làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất.

Trung tâm kính mời Công ty tham gia thẩm định giá cho Dự án thành phần 3.2 thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam:

Mục đích thẩm định giá: xác định giá trần phục vụ công tác mua sắm theo quy định hiện hành (là chi phí trọn gói, bao gồm việc thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành thiết bị và các công việc có liên quan khác);

Thời điểm thực hiện: trong quý II năm 2022;

Tài sản thẩm định giá: tại phụ lục kèm theo.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đề nghị Công ty nộp 01 bộ Hồ sơ năng lực kèm theo bản báo phí thẩm định giá trước ngày 09/05/2022 để xác nhận tham gia thẩm định giá công việc trên. Tài liệu gửi về theo địa chỉ: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, toà nhà A6, số 18, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

https://drive.google.com/file/d/1y6bp9Tz_-EI2VYGnLJ5FPfVmoatO2xuH/view?usp=sharing

Chia sẻ