Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Webinar về “Các ứng dụng viễn thám của SERVIR-Mekong ở vùng hạ lưu sông Mekong”

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) kính mời tham gia vào buổi thuyết trình trực tuyến (webinar) về các hoạt động giám sát trái đất sử dụng dữ liệu vệ tinh ở Việt Nam qua webinar thứ 2 năm 2021.

Mục tiêu: giới thiệu cho các nhà khoa học, nghiên cứu viên và sinh viên ở Việt Nam và trên thế giới về các hoạt động giám sát trái đất ở Việt Nam. Là một nước đang phát triển, Việt Nam đã sử dụng dữ liệu vệ tinh vì lợi ích xã hội và vì sự phát triển bền vững.

Sự kiện có sự kết hợp với SERVIR-Mekong và hỗ trợ kỹ thuật của  Nhóm Nâng cao năng lực và dân chủ dữ liệu (WGCapD), Ủy ban Vệ tinh Quan sát trái đất (CEOS).

 

Nội dung “Các ứng dụng viễn thám của SERVIR-Mekong ở khu vực hạ lưu sông Mekong”

  • Báo cáo viên: Nguyen Hanh Quyen (Quản lý dịch vụ ứng dụng địa không gian của SERVIR- Mekong ở Việt Nam)
  • Thời gian: 8-9pm, thứ 4 ngày 15/9/2021
  • Link: https://www.gotomeet.me/WGCapD/vnsc-webinars (cài app Go To Meeting trên PC, máy tính bảng, smartphone)
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Nội dung chi tiết:

 

Chia sẻ