Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thể lệ cuộc thi Cansat 2017 và Mẫu đăng ký

Phát động Cuộc thi Cansat 2017 với chủ đề Giám sát chất lượng tầng không khí”, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (TTVTQG) và Học viện Kỹ thuật Quân sự (HVKTQS) mong muốn dành cho các bạn trẻ cơ hội khám phá, yêu công nghệ, yêu môi trường thiên nhiên, thông qua việc học tập, thực hành về công nghệ vệ tinh. Trong cuộc thi này, vệ tinh Cansat sẽ được thiết kế và chế tạo nhằm thực thi nhiệm vụ chính là giám sát chất lượng không khí bám sát theo tiêu chuẩn TCVN 5937:2005 nhiều nhất có thể. Quá trình giám sát được tính từ thời điểm vệ tinh bung ra khỏi tên lửa đẩy cho tới khi vệ tinh chạm đất và ngừng hoạt động. Trên cơ sở việc phân tích kết quả số liệu giám sát được thực hiện tại cuộc thi kết hợp các số liệu được thu nhận trong các thử nghiệm (khi chế tạo vệ tinh) được thực hiện tại nơi làm việc, học tập, sinh sống, mỗi đội thi có thể đưa ra các kết luận của riêng mình trong báo cáo cuối cùng. Nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo và tăng tính hấp hẫn của cuộc thi, ngoài nhiệm vụ chính ra, các đội sẽ đề xuất thêm một nhiệm vụ phụ cho vệ tinh của đội mình.

Vệ tinh Cansat năm nay sẽ được phóng lên bằng tên lửa ban tổ chức cung cấp, các thông số kỹ thuật chính của tên lửa phóng được coi như là yêu cầu rằng buộc trong việc thiết kế vệ tinh Cansat của mỗi đội tham gia.

Thông số tên lửa phóng_updated

Thông số kỹ thuật chính của tên lửa phóng

Link dưới đây là các thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và mẫu đơn đăng ký của Cuộc thi Cansat 2017 cho năm nay.

Cansat2017-The-le-cuoc-thi

Cansat_2017-Mau-dang-ki

Chia sẻ