Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Phát hiện lũ ĐBSCL diễn biến phức tạp nhờ ảnh vệ tinh viễn thám radar

Để nhanh chóng cung cấp thông tin về các khu vực bị ngập lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã sử dụng ảnh viễn thám radar do vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu thu nhận tại khu vực sông Mê Kông nằm trên phần lãnh thổ hai nước Việt Nam và Campuchia (Hình 1).

Hình 1. Ảnh Sentinel-1 ngày 5/7/2018 chụp khu vực sông Mê Kông

Ảnh viễn thám ngày 5/7/2018  (Hình 1) cho thấy chưa xuất hiện lũ, trong khi các ngày 11/7/2018 và 17/7/2018 (Hình 2) đã xuất hiện lũ tại thượng nguồn (khu vực màu đen) do lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm kết hợp kỳ triều cường, làm cho mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh [1].

Hình 2. Ảnh Sentinel-1 ngày 11/7/2018 và 17/7/2018 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước)

Hình 3. Ảnh Sentinel-1 ngày 4/8/2018 và 10/8/2018 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước)

Ảnh viễn thám ngày 4/8/2018 (Hình 3) cho thấy lũ thượng nguồn tiếp tục lan rộng, một số khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp và Long An đã bị ngập. TheoTrung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, mực nước cao nhất đo được ngày 7/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu (An Giang) là 3,26 m, dưới BĐ1 là 0,24 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang) là 2,59 m, dưới BĐ1 0,41 m [2].

Ảnh viễn thám ngày 16 và 22/8/2018 cho thấy diễn biến lũ đã lan rộng tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An (Hình 4).

Hình 4. Ảnh Sentinel-1 ngày 16/8/2018 và 22/8/2018 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước)

Do mực nước dâng cao, ngày 31/8/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang quyết định xả lũ 02 đập Tha La và Trà Sư, sớm hơn 03 ngày so với dự kiến trước đó [3].

Ảnh Sentinel-1 ngày 3 và 9/9/2018 cho thấy các khu vực bị ngập lan rộng hơn so với trước đó là ảnh ngày 28/8/2018, tức là thời điểm chưa xảy ra xả đập (Hình 5, 6).

Hình 5. Ảnh Sentinel-1 ngày 28/8/2018 và 3/9/2018 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước)

Hình 6. Ảnh Sentinel-1 ngày 9/9/2018 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước)

Các kết quả cho thấy năm 2018 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lũ xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và có diễn biến phức tạp. Bằng cách sử dụng ảnh viễn thám radar có thể xác định được các khu vực ngập lũ một cách nhanh chóng./.

Chia sẻ