Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

OpenDay cùng Trung tâm Khám pháVũ trụ nhân ngày KH&CN Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, Trung tâm Khám phá Vũ trụ thuộc Trung tâm Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức sự kiện OpenDay 2020 với chủ đề “Khám phá vũ trụ cùng VNSC”.

Sự kiện nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ của Trung tâm, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của công nghệ vũ trụ; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ vũ trụ trong tương lai.

Hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay cũng được Trung tâm tổ chức tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

OpenDay 2020 với chủ đề “Khám phá vũ trụ cùng VNSC” có các nội dung chính gồm: Giới thiệu thông tin về các hoạt động khám phá Vũ trụ của Trung tâm; về các vệ tinh do các kỹ sư trẻ của Trung tâm nghiên cứu, chế tạo; giới thiệu về những thành tựu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vệ tinh; về vật lý thiên văn và vũ trụ.v.v.

Cũng trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và 130 năm thành ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp Công nhân và Tổ chức Công đoàn Việt Nam; Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có gian trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ tại Bảo tàng.

Chia sẻ