Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

LỄ MỞ THẦU – PHẦN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH Gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều ngày 04/5/2022, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ mở thầu – phần Hồ sơ đề xuất tài chính cho gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tới tham dự Lễ mở thầu có Đại diện Cơ quan chủ quản – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu xếp thứ nhất trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cùng các thành viên Ban Quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Vào lúc 14 giờ 00 phút , đại diện Chủ đầu tư, ông Lê Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc đã tuyên bố mở thầu phần đề xuất tài chính gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng”.

Hình 1. Lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu HH1-DATP5

Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu phần hồ sơ đề xuất tài chính theo đúng quy định hiện hành. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính.

Hình 2. Đơn vị Tư vấn đấu thầu tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Lê Xuân Huy gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 15 giờ 00 phút cùng ngày, Lễ mở thầu – phần hồ sơ đề xuất tài chính kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ