Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

LỄ MỞ THẦU Gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều ngày 14/4/2022, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tới tham dự Lễ mở thầu có Đại diện Cơ quan chủ quản – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tư vấn đấu thầu, các Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban Quản lý Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đúng 14 giờ 00 phút, đại diện Chủ đầu tư, ông Lê Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng”.

Hình 1. Lễ mở thầu gói thầu HH1-DATP5

14 giờ 30 phút, ông Lê Xuân Huy nêu cơ sở pháp lý và tuyên bố mở thầu. Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu theo đúng quy định hiện hành. Sau đó đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở thầu.

Hình 2. Đại diện nhà thầu và đơn vị Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong hồ sơ dự thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư

 

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Lê Xuân Huy gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 00 phút cùng ngày, Lễ mở thầu kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ