Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

LỄ ĐÓNG MỞ THẦU Gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Chiều ngày 15/8/2022, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tổ chức Lễ đóng thầu và mở thầu gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng” của Dự án thành phần 5 – Cơ sở vật chất II thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tới tham dự Lễ mở thầu có Đại diện Cơ quan chủ quản – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ đầu tư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tư vấn đấu thầu, Nhà thầu tham gia đấu thầu cùng các thành viên Ban Quản lý dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Đúng 14 giờ 30 phút ngày 15/8/2022, đại diện Chủ đầu tư, ông Lê Xuân Huy – Phó Tổng Giám đốc đã tuyên bố đóng thầu gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng”. Tại thời điểm đóng thầu vẫn chỉ có 01 (một) nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ 678 – Công ty cổ phần truyền thông số 1. Sau khi nghe ý kiến tư vấn của đơn vị Tư vấn đấu thầu và căn cứ điểm b khoản 4, điều 117, chương XII thuộc Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đề xuất phương án xử lý tình huống đấu thầu và xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan chủ quản – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá sau hai lần gia hạn vào các ngày 01/8/2022 và 08/8/2022 nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ.

Được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 15/8/2022, đại diện Chủ đầu tư nêu cơ sở pháp lý, tuyên bố mở gói thầu HH1-DATP5 “Thi công hoàn thiện và cung cấp, lắp đặt hiện vật Trưng bày bảo tàng”.

Đơn vị Tư vấn đấu thầu tiến hành mở hồ sơ dự thầu

Đại diện Tư vấn đấu thầu kiểm tra niêm phong và thực hiện các thủ tục mở thầu theo đúng quy định hiện hành. Sau đó, đại diện các cơ quan tham dự lễ mở thầu đã ký vào Biên bản mở thầu.

Buổi lễ diễn ra công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi lễ, ông Lê Xuân Huy gửi lời cảm ơn sự quan tâm tham dự của các cơ quan, tổ chức và Nhà thầu.

Đúng 16 giờ 00 phút cùng ngày, Lễ đóng mở thầu gói thầu HH1-DATP5 kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ