Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

HỌP RÀ SOÁT THIẾT KẾ SƠ BỘ VỆ TINH LOTUSat-1, VỆ TINH RADAR ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022 đã diễn ra cuộc họp rà soát thiết kế sơ bộ vệ tinh LOTUSat-1 thuộc gói thầu “Vệ tinh I, Thiết bị I và Đào tạo nhân lực” được ký ngày 18/10/2019 giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với Nhà thầu Sumitomo Corporation với nhà thầu phụ là công ty NEC. Cuộc họp được diễn ra tại nơi trực tiếp chế tạo vệ tinh là nhà máy NEC, tại Fuchu, Tokyo, Nhật Bản.

Vệ tinh LOTUSat-1 có khả năng chụp ảnh trái đất với độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh LOTUSat-1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó để giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống gồm Trạm mặt đất, Trung tâm điều hành vệ tinh, Trung tâm khai thác dữ liệu vệ tinh và hạ tầng công nghệ thông tin; Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thông qua Khóa đào tạo vệ tinh nâng cao tại cơ sở chế tạo vệ tinh và Khóa đào tạo ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh.

 

Đoàn cán bộ Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản tham gia Cuộc họp họp rà soát thiết kế sơ bộ vệ tinh LOTUSat-1 từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022

Tham dự cuộc họp, đoàn cán bộ Việt Nam bao gồm Đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đại diện lãnh đạo và tập thể cán bộ, chuyên gia của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Nội dung chính của cuộc họp là các bên cùng nhau rà soát, xác nhận các thiết kế sơ bộ của vệ tinh thoả mãn tất cả các yêu cầu đã đặt ra. Bên cạnh đó, cuộc họp rà soát này còn là một phần của khóa đào tạo vệ tinh nâng cao và ứng dụng công nghệ vệ tinh, trải dài trong các giai đoạn từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.

Thông qua chương trình đào tạo này, các cán bộ được nâng cao về năng lực phát triển vệ tinh khi tham gia vào quá trình phát triển vệ tinh LOTUSat-1. Trước đây, đội ngũ cán bộ này đã trực tiếp tham gia phát triển các vệ tinh khác thuộc lộ trình phát triển vệ tinh mà VNSC đã thực hiện từ năm 2011. Mục tiêu của Trung tâm là tiến đến làm chủ công nghệ phát triển vệ tinh nhỏ góp phần thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vụ trụ đến năm 2030” theo Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tường Chính phủ.

Vào năm 2013, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã cử 36 cán bộ tham gia khóa đào tạo vệ tinh cơ bản theo chương trình chuẩn Thạc sĩ ngành Công nghệ vũ trụ của 05 trường Đại học và Học viện có ngành công nghệ vũ trụ mạnh của Nhật Bản. Về phần thực hành tuân theo chương trình riêng cho khóa học là “Thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm 01 vệ tinh micro 50kg”, đặt nền móng bước đầu thực hiện hóa ước mơ chinh phục vũ trụ.

Chia sẻ