Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Hội nghị Điều phối viên Quốc gia Chương trình Globe khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2018

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trân trọng thông báo:

Từ ngày 7 – 9/5/2018 tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp với Văn phòng GLOBE Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức “Hội nghị Điều phối viên Quốc gia Chương trình Globe khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” với sự tham gia của 16 đại diện các nước trong khu vực.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình học tập và quan sát vì lợi ích môi trường toàn cầu của các quốc gia thành viên, đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác trong khu vực và liên khu vực cũng như cập nhật kiến thức mới để phát triển chương trình GLOBE (Chương trình học tập và quan sát vì lợi ích môi trường toàn cầu) và kế hoạch những năm tiếp theo của khu vực khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Địa điểm: Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Trước đó, ngày 5/5/2018 tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ diễn ra Hội thảo đào tạo Chương trình GLOBE cho các trường THCS và PTTH trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình Hội nghị

Ngày 7/5/2018
9:00 – 9:30 Phát biểu khai mạc:

Đại diện của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Đại diện của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ

Giám đốc Văn phòng GLOBE quốc tế – TS. Tony P. Murphy

Giám đốc Văn phòng GLOBE khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – TS. Desh Bandhu

9:30 – 9:40 Chụp ảnh lưu niệm
9:40 – 10:00 Giới thiệu các đại biểu tham dự
10:00 – 10:20 Nghỉ giải lao
10:20 – 11:00 Tổng quan và cập nhật về Chương trình GLOBE quốc tế

TS. Tony P. Murphy

11:00 – 11:30 Tổng quan và cập nhật về chương trình GLOBE khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – TS. Desh Bandhu
11:30 – 12:00 Bài báo cáo của các Điều phối viên quốc gia

Những hoạt động nổi bật và thành tựu

12:00 – 13:00 Ăn trưa
13:00 – 14:00 Bài báo cáo của các Điều phối viên quốc gia

Những hoạt động nổi bật và thành tựu (tiếp)

14:00 – 15:00 Trình bày và Thảo luận về Kế hoạch Chiến lược GLOBE
15:00 – 15:20 Nghỉ giải lao
15:20 – 17:00 Bài thuyết trình của TS. David Overoye về trang web GLOBE và các tính năng mới trên trang web
Ngày 08/5/2018
9:00 – 10:00 Trình bày và Thảo luận của các nhóm làm việc – Báo cáo
10:00 – 10:20 Nghỉ giải lao
10:20 – 11:00 Các sự kiện quốc gia của GLOBE;  Làm thế nào để khuyến khích Sinh viên / Giáo viên và Chương trình Trao đổi
11:00 – 12:00 Chương trình tập huấn Điều phối viên quốc gia – Thủy quyển
12:00 – 13:00 Ăn trưa
13:00 – 13:30

 

Tham gia vào cuộc hành trình học tập GLOBE vào tháng 7 năm 2018 tại Ireland và Sự kiện cấp vùng tại GLE
13:30 – 14:30 Chương trình tập huấn Điều phối viên quốc gia – Đất
14:30 – 15:15 Chương trình tập huấn Điều phối viên quốc gia – Sinh quyển
15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao
15:30 – 16:15 Chương trình tập huấn Điều phối viên quốc gia – Khí quyển
16:15 – 17:30 Trang web GLOBE – họp trực tiếp với TS. David Overoye
Ngày 09/5/2018
9:00 – 10:00 GLOBE – Các Dự án và Hợp tác khu vực
10:00 – 12:30 Thăm trường học triển khai chương trình GLOBE
12:30 – 13:30 Ăn trưa
13:30 – 14:30 Thảo luận về Chương trình GLOBE, hợp tác với các chương trình khác và hợp tác với các tổ chức như Đại sứ quán Hoa Kỳ/ các Tổ chức quốc tế.
14:30 – 15:00 Kế hoạch chiến lược GLOBE/ Thảo luận và Hành động
15:00 – 15:30 Nghỉ giải lao
15:30 – 16:00 Thảo luận về các hoạt động khu vực và liên vùng / cuộc họp khu vực tiếp theo / khu vực GLE và theo dõi
16:00 – 16:30 Nghỉ giải lao
16:30 – 17:00 Kết luận / Thảo luận
Chia sẻ