Nhằm giúp ích các đội đăng ký tham gia Cuộc thi Cansat 2017 năm nay có những đề xuất ý tưởng hay hơn, thuyết phục hơn và cạnh tranh hơn, dưới đây là một số mẫu đăng ký đề xuất ý tưởng đã được lựa chọn tham gia Cuộc thi Cansat 2016 với chủ đề “Vẻ đẹp Hà Nội từ trên cao” năm vừa qua để cho các đội đăng ký tham gia cuộc thi năm nay tham khảo.

 

Hữu Điệp