Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Đoàn công tác của Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định khung hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam trong việc hợp tác sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình

Đoàn công tác của Việt Nam gồm các đại diện từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cử PGS. TS. Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia tham dự đoàn.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng phía Hoa Kỳ sau buổi đàm phán

PGS. Phạm Anh Tuấn đã báo cáo tóm tắt nội dung và kết quả thực hiện “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” của Việt Nam. Những kết quả chính được PGS. Phạm Anh Tuấn trình bày bao gồm: các dự án liên quan đến công nghệ vệ tinh (viễn thông và viễn thám); kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghệ vũ trụ tại Việt Nam bao gồm: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Trạm thu và điều khiển vệ tinh vv…; Kết quả hợp tác quốc tế với UN (United Nations) và các Cơ quan vũ trụ trên thế giới như NASA (Mỹ), JAXA (Nhật Bản), ESA (Châu Âu),…

Báo cáo cũng đã tóm tắt kết quả hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) từ 2011 đến nay và lên kế hoạch hợp tác giữa VAST và NASA trong tương lai.

PGS. Phạm Anh Tuấn đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của Hiệp định giữa Việt Nam và Mỹ trong việc hợp tác sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và đề xuất mở rộng hợp tác với Mỹ trong vấn đề giám sát biển bằng công nghệ vũ trụ, đặc biệt là việc xây dựng mối quan hệ hợp tác 3 bên: Việt Nam – Mỹ – Nhật Bản.

Chuyến công tác đã một lần nữa khẳng định tiềm năng hợp tác công nghệ vũ trụ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương trong tương lai.

Diệu Hương
Chia sẻ