Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

ĐẠI HỘI VŨ TRỤ QUỐC TẾ LẦN THỨ 66 – IAC 2015

Năm nay với chủ đề  chủ đề “Vũ trụ – cửa ngõ của tương lai nhân loại” IAC 2015 sẽ được tổ chức bởi Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế (International Astronautical Federation– IAF) và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Israel (Israel Space Agency) tại Trung tâm hội nghị Quốc tế Jerusalem với sức chứa lên đến hơn 10.000 người.

Đại hội Vũ trụ Quốc tế 2015 có một điểm mới đó Chương trình Đại sứ lần đầu áp dụng với IAC 2015 tại Jerusalem với mục đích mở rộng đối tượng tiếp cận tham gia Đại hội. Liên đoàn Vũ trụ Quốc tế đã mời PGS.TS. Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm đại sứ đầu tiên của Việt Nam IAC 2015.

Banner của Đại hội Vũ trụ Quốc tế lần thứ 66 – IAC 2015
Chương trình Đại sứ sẽ tăng cường thúc đẩy và nâng cao nhận thức của IAC ở cấp quốc gia. Đại sứ sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho đất nước của mình trong cộng đồng toàn cầu IAF. Đại sứ sẽ hỗ trợ Đại hội bằng cách quảng bá rộng rãi về Đại hội tại đất nước mình, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham dự. Hai hoạt động chính của Đại sứ IAC 2015 sẽ là:
·        Xúc tiến quảng bá hội nghị trong cộng đồng vũ trụ để khuyến khích tham dự và nộp abstract cho các chương trình khoa học
·        Khuyến khích các công ty tham gia triển lãm tại Hội nghị.

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia sẽ tiếp tục cử đại diện tham dự IAC 2015 để thu
thập thông tin, kinh nghiệm cũng như thực hiện các công tác vận động cho việc tổ chức sự kiện IAC 2020 tại Việt Nam theo phân công của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chia sẻ