Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Đại hội Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 14/5/2020, Đại hội chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Trung tâm.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan Ngọc Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Đặng Việt Tiến, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Phạm Anh Tuấn cho biết tổng số đảng viên trong Chi bộ là 20 đồng chí với 09 đồng chí đang là cán bộ quản lý chính quyền và đoàn thể. Cơ cấu trình độ chuyên môn: 07 tiến sỹ, 08 thạc sỹ và 05 đại học.

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chi ủy và toàn thể chi bộ Trung tâm đã nỗ lực triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng được Trung tâm nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chi bộ thực hiện nghiêm túc. Kết quả, năm 2019, tập thể chi bộ đã có vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018. Chi bộ là đại diện tập thể duy nhất của Đảng uỷ khối các Cơ quan Trung ương tham gia Chương trình “Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã tập trung xây dựng tốt mối đoàn kết trong nội bộ trung tâm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ với Công đoàn, Thanh tra Nhân dân, Đoàn thanh niên. Thực hiện tốt Nghị định 71/CP về quy chế dân chủ ở đơn vị tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; Tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho toàn thể đảng viên trong chi bộ; đồng thời triển khai, quán triệt đến các đồng chí trong cấp uỷ. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, chi bộ cũng đã tổ chức giám sát, nắm bắt các dấu hiệu vi phạm của các cán bộ đảng viên theo đúng thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, về mặt cơ cấu, tổ chức, Trung tâm đã đổi tên từ “Trung tâm Vệ tinh Quốc gia” thành “Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” vào tháng 7/2017. Trung tâm đã thành lập thêm đơn vị chuyên môn cấp phòng là Đài thiên văn Nha Trang năm 2017 và Trung tâm Khám phá Vũ trụ năm 2019.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ tập trung vào ba nội dung lớn: thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo các cấp; thực hiện xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ cho đơn vị cho ngành; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin xuất bản.

Đối với nội dung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, từ năm 2017 – 2019, Trung tâm đã thực hiện và hoàn thành quá trình rà soát, điều chỉnh Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả rà soát, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 6/2019 và được Viện Hàn lâm quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư vào tháng 9/2019. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Trung tâm đã triển khai nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp với tổng số đề tài các cấp và đề tài cấp Nhà nước tăng theo năm trong nhiệm kỳ vừa qua bước đầu thể hiện được năng lực của đơn vị trong hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin, xuất bản của Trung tâm thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Trung tâm đã ký kết được nhiều biên bản hợp ghi nhớ hợp tác với tổ chức, trường đại học, cơ quan quốc tế; Tham gia nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng; Năm 2018, Trung tâm đã đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận vị trí Chủ tịch CEOS 2019. Hoạt động thông tin xuất bản trong nhiệm kỳ vừa qua đã được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng với sự gia tăng các bài tạp chí thuộc danh sách SCI; hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức trong những năm vừa qua cũng được Trung tâm đặc biệt chú trọng như: tham gia công tác giảng dạy cao học, đại học tại một số trường Đại học, trao đổi đào tạo và hợp tác nghiên cứu khoa học với Quốc tế. Cùng với việc đưa vào sử dụng Đài thiên văn Nha Trang và Đài thiên văn Hoà Lạc, Trung tâm đã ký thoả thuận hợp tác trong đào tạo và phổ biến kiến thức về thiên văn và vũ trụ với một số trường đại học; Đẩy mạnh triển khai thử nghiệm các chương trình hoạt động phổ kiến thức “Khám phá vũ trụ cùng VNSC” thu hút hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên và người đam mê yêu thích thiên văn, vũ trụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm tiếp tục tập trung vào những mục tiêu cụ thể như:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, việc hoàn thành Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vào năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, phóng, vận hành và khai thác dữ liệu ảnh của vệ tinh LOTUSat-1; xây dựng được cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ: nghiên cứu, phát triển vệ tinh có khối lượng lên đến 180 kg; vận hành vệ tinh; khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh. Hình thành đơn vị nghiên cứu mạnh về công nghệ vệ tinh, công nghệ vũ trụ, đặc biệt là chế tạo vệ tinh “Made in Vietnam”.

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt;

Thứ ba, tập trung mọi nguồn lực để đưa Trung tâm sớm trở thành đơn vị khoa học công nghệ vũ trụ, tiên phong về nghiên cứu, chế tạo vệ tinh, tư vấn, đào tạo, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ vũ trụ.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các tham luận đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí; đồng chí Phạm Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vũ Anh Tuân được bầu giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Lê Xuân Huy, Trương Xuân Hùng, Lại Thị Thanh Thúy được bầu làm chi ủy viên. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Phạm Anh Tuấn, đồng chí Vũ Anh Tuân và đồng chí Lê Xuân Huy; 01 đại biểu dự khuyết, đồng chí Trương Xuân Hùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Ngọc Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận những thành tích chi bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ Trung tâm tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ hoàn thành Dự án Trung Tâm Vũ trụ Việt Nam, đồng chí nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ tới là vô cùng quan trọng khi chúng ta tiếp tục thực hiện Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vì đã được Thủ tướng, Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt đầu tư, điều chỉnh. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2023, từ nay đến đó còn rất ít thời gian nên đòi hỏi cần có phương án kỹ càng, chi tiết khả thi để triển khai”. Đồng chí Phan Ngọc Minh đề nghị chi bộ Trung tâm tiếp tục kiện toàn nhân sự, thành lập và mở rộng các nhóm nghiên cứu mạnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Ngọc Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ phát biểu lĩnh hội và hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Ngọc Minh. Đồng thời đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các đồng chí trong chi bộ đã tín nhiệm, bầu ra cấp ủy mới.

Thời gian qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu, kết quả công tác đáng ghi nhận nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Nhìn lại chặng đường đã qua, cùng với sự quyết liệt, đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công nhân viên của Trung tâm, chúng ta đã từng bước vượt qua. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các chỉ tiêu và kết quả đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư chi bộ Trung tâm khẳng định./.

Chia sẻ