Địa điểm: Tòa nhà VNSC (A6), Trung tâm Vệ tinh Quốc gia

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 23/3/2017

 

Thời gian Nội dung
9:00 – 9:30 Đón tiếp khách mời
9:30 – 9:40 Giới thiệu đại biểu
9:30 – 10:00 Báo cáo sơ kết và triển khai kế hoạch dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
10:00  – 10:05 Phát biểu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
10:05  – 10:15 Phát biểu của các đại diện khách mời
10:15 – 10:40 Ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế
10:40 – 11:00 Trao kỷ niệm chương cho các nhà thầu tham gia dự án
11:00 – 11:15 Chụp ảnh lưu niệm