Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Bế mạc Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quan sát Trái Đất

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quan sát Trái đất -CEOS Plenary 2019 đã bế mạc vào chiều ngày 16/10/2019 với sự tham gia của 30 tổ chức thành viên.

       Tại phiên họp, hai sáng kiến của Việt Nam là quan sát carbon (các khu vực rừng, phối hợp với việc quan sát Trái Đất) để hỗ trợ giám sát và quản lý rừng trong khu vực một cách hiệu quả và quan sát phục vụ nông nghiệp (giám sát lúa) được các tổ chức thành viên đánh giá cao.

      Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) khẳng định tiếp tục ký hợp tác và cung cấp ảnh Vệ tinh ALOS-2 cho Trung tâm vũ trụ Việt Nam để đưa vào Vietnam Data Cube. Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) hỗ trợ ảnh vệ tinh của Ấn Độ và đào tạo nhân lực cho ứng dụng quan sát lúa và ngập lụt.

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam (ngồi giữa) chủ trì phiên họp CEOS 2019.

      Trong hai ngày làm việc, các tổ chức thành viên CEOS cũng đã thảo luận và đưa ra các quyết định hoạt động, kế hoạch và chiến lược của CEOS hàng năm và dài hạn; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ hợp tác đa phương có tính chất khu vực và quốc tế.

 

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam bàn giao vị trí Chủ tịch CEOS 2020 cho tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

           Cũng tại Phiên bế mạc, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã bàn giao vị trí Chủ tịch CEOS 2020 cho đại diện Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

 

Phiên họp toàn thể CEOS Plenary 2019 bế mạc ngày 16/10/2019

     CEOS là cơ quan đầu mối phối hợp các hoạt động quốc tế liên quan đến không gian và quan trắc Trái Đất. CEOS khuyến khích tương tác, hỗ trợ và bổ sung giữa các hệ thống vệ tinh quan sát Trái Đất thông qua việc phối hợp lập kế hoạch, thúc đẩy truy cập dữ liệu không phân biệt đối xử, thiết lập tiêu chuẩn và phát triển dữ liệu tương thích với các sản phẩm, dịch vụ, và ứng dụng.

      Trở thành thành viên CEOS Việt Nam tham gia nhiều phiên họp của các nhóm kỹ thuật như nhóm phát triển năng lực, nhóm thiên tai, nhóm khí hậu… mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam.

.

Chia sẻ