Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo địa chỉ chính thức của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trân trọng thông báo địa chỉ chính thức của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh như sau:

“Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 4)

Điện thoại: 028 38223530

Kể từ ngày 01/7/2020, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh chính thức sử dụng địa chỉ như đã nêu trên. Đề nghị quý Cơ quan làm việc với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh sử dụng địa chỉ nêu trên khi liên lạc.

Vậy Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thông báo để quý Cơ quan được biết.
Chia sẻ