Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông Báo về “Lớp tập huấn về xử lý ảnh SAR trong giám sát lúa và rừng”

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2 năm 2019, tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ diễn ra lớp tập huấn về xử lý ảnh SAR trong giám sát lúa và rừng, thuộc khuôn khổ các hoạt động triển khai sáng kiến của Việt Nam trong nhiệm kỳ chủ tịch Ủy ban Vệ tinh quan sát Trái đất – CEOS 2019.

Lớp tập huấn do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan và một số đại biểu quốc tế.

Chia sẻ