Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông Báo về “Hội thảo quốc tế tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X”

Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ diễn ra “Hội thảo quốc tế tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X”. Hội thảo do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tổ chức nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh, cụ thể đẩy mạnh hợp tác trong ứng dụng vệ tinh SAR băng X với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan và 20 đại biểu quốc tế.

Chia sẻ