Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Thông Báo về “Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube”

Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2 năm 2019, tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ diễn ra “Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube”. Hội thảo do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tổ chức nhằm mục đích tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh, cụ thể đẩy mạnh hợp tác trong phát triển hệ thống dữ liệu sẵn sàng chia sẻ SAR Data Cube.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan và 23 đại biểu quốc tế.

Chia sẻ