Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Hội thảo Quốc tế Lần thứ 48 của Nhóm làm việc về Các dịch vụ và Hệ thống thông tin (WGISS)

Thuộc khuôn khổ các hoạt động trong nhiệm kỳ Chủ tịch CEOS 2019 và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh; từ ngày 8-11/10/2019 Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 48 của nhóm làm việc về các dịch vụ và hệ thống thông tin (WGISS).

Hội thảo sẽ thảo luận về cách tiếp cận, tương tác, sử dụng, quản lý và khai thác dữ liệu vệ tinh quan sát Trái đất và các hoạt động thường niên của nhóm.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan và các đại biểu quốc tế là các chuyên gia đến từ Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ (NOAA), Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), Trung tâm nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES), Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO), Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), Cơ quan Vũ trụ Anh (UKSA) sẽ tham dự Hội thảo.

Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Phòng 903, Tòa nhà VNSC (A6), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chương trình dự kiến:

Ngày 08/10 (Thứ 3)
09:00 – 09:30 Tiếp đón và giới thiệu:
– Giới thiệu mục đích của Hội thảo
– Giới thiệu thành viên tham dự Hội thảo
09:30 – 11:00 – Báo cáo về dự án hạ tầng thông tin của WGISS
– Báo cáo của chủ tịch nhóm WGISS

– Báo cáo của Giám đốc điều hành CEOS

11:00 – 11:15 Nghỉ giải lao
11:15 – 12:30 – Báo cáo của các nhóm làm việc thuộc CEOS và thực trạng hợp tác của các nhóm với WGISS
– Báo cáo của văn phòng hệ thống kỹ thuật của CEOS

– Báo cáo của Ban Thư ký GEO

12:30 – 13:30 Ăn trưa
13:30 – 15:30

Tìm và tiếp cận dữ liệu:

IDN; FedEO;         CWIC; OpenSearch II; GEOSS Platform – new version: “Data & Knowledge”  (ESA/RHEA)

15:30 – 15:45

Nghỉ giải lao

15:45 – 17:30

Tìm và tiếp cận dữ liệu (tiếp)

Ngày 09/10 (Thứ 4)
09:00 – 10:40 Tương tác dữ liệu và cách sử dụng:

– Cấu trúc dữ liệu trong tương lai
– Lộ trình và các hoạt động ngắn hạn về khả năng tương tác giữa ODC / HMDC / DCFS Data Cubes

– Tiến triển trên DCFS Data Cube

10:40 – 11:00 Nghỉ giải lao
11:00 – 12: 30 – Danh sách Kiểm kê và các đặc tính hiện có của FDAs (FDA-09).

– Danh sách Kiểm kê phần mềm và các công cụ (Nguồn mở) (FDA-10)

12:30 – 13:30 Ăn trưa
13:30 – 15:30 – Trình bày về Carbon Portal

– Phần mềm và các công cụ phân tích dữ liệu

– Các tiêu chuẩn của OGC

15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 17:30 – Kết quả của các hoạt động tiêu chuẩn hóa OGC đang diễn ra (bao gồm các băng thử OGC)

– Các nỗ lực tái cấu trúc siêu dữ liệu của NASA Services/Tools

Ngày 10/10 (Thứ 5)
09:00 – 10:40 Bảo quản dữ liệu và cách thức quản lý:

– Cách sử dụng giao diện và công cụ SKOS
– Mô hình phát triển thành công của RDA và tiến trình hoàn thiện ma trận WGISS

10:40 – 11:00 Nghỉ giải lao
11:00 – 12:30 – Dự án thí điểm bảo quản Piql

– Dự án bảo quản và định giá nhãn tập dữ liệu châu Âu AVHRR

– Hội nghị PV2020 và ISO 19165-212:30 – 13:30

12:30 – 13:30 Ăn trưa
13:30 – 15:30 Khai thác công nghệ

– Chuỗi khối (Blockchain)

– Dữ liệu được liên kết ở quy mô trong Dịch vụ thay đổi thông tin toàn cầu

– SELFIE (Thử nghiệm tính năng tương tác liên kết môi trường thứ hai)

15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 17:30 – Dịch vụ tính năng Web OGC mới (phiên bản 3)

– Nguyên mẫu đồ thị kiến thức của NASA

– Danh mục tài sản tạm thời của STAC – Spatio

Ngày 11/10 (Thứ 6)
09:00 – 10:40 – Báo cáo tổng kết của các nhóm làm việc CEOS

– Kế hoạch công việc tiếp theo của GEO

10:40 – 11:00 Nghỉ giải lao
11:00 – 12:30 – Báo cáo về ISO TC 211

– Thảo luận về hợp tác giữa các nhóm làm việc thuộc CEOS

12:30 – 13:30 Ăn trưa
13:30 – 16:00 – Xác định lịch làm việc tiếp theo của WGISS

– Rà soát các hoạt động của WGISS 47

– Tổng kết WGISS 48 và kết luận.

Trân trọng thông báo!

Chia sẻ