Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
Prof. Dr. Pham Anh Tuan – Director of Vietnam National Satellite Center and other members of Vietnam delegation in IAC 2015
Trang 2 trên 212