Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Nhật Bản nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn vệ tinh và ứng dụng ảnh vệ tinh cho Việt Nam

Ngày 26/6/2017, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận ghi nhớ giữa Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Đoàn khảo sát của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (Đoàn khảo sát METI) về Nghiên cứu chiến lược dài hạn cho việc phát triển vệ tinh và ứng dụng cho Việt Nam được tài trợ bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Trên cơ sở dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, Đoàn khảo sát METI sẽ thực hiện các chuyến khảo sát tại các đơn vị/ cơ quan ứng dụng ảnh vệ tinh tại Việt Nam cũng như các trường đại học/các công ty về điện tử để khảo sát và lập chiến lược phát triển vệ tinh và ứng dụng ảnh vệ tinh dài hạn cho Việt Nam (tầm nhìn đến giai đoạn 2030 – 2040). Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cũng nghiên cứu về khả năng kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh radar và quang học cho Việt Nam để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư tại dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ngoài ra vấn đề, nâng cao năng lực, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ để tự phát triển vệ tinh và ứng dụng ảnh vệ tinh cũng được nghiên cứu cho Việt Nam. Chương trình nghiên cứu của Đoàn khảo sát METI bắt đầu từ tháng 6/2017 đến tháng 2/2018. Các kết quả nghiên cứu này sẽ được trình bày tại hội thảo được tổ chức vào cuối năm nay với các bộ/ban/ngành Việt Nam và được trình lên Chính phủ Nhật Bản vào đầu sang năm.

ttht_vnsc_meti

Lễ ký thỏa thuận ghi nhớ giữa VNSC và Đoàn khảo sát METI

Chia sẻ