Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Trung tâm Ứng dụng công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Tên đơn vị
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC)
Chức năng
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh chủ yếu trên địa bàn phía Nam Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ được thực hiện chủ yếu trên địa bàn phía Nam như sau:

 • Thu nhận ảnh vệ tinh, lưu trữ, xử lý và phân phối ảnh vệ tinh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai;
 • Thực hiện các nhiệm vụ của Quốc gia trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Đào tạo, hợp tác và chuyển giao công nghệ vệ tinh. Liên kết với các trường Đại học đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và ứng dụng.

Trong đó một trong các nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý và thực hiện hợp phần của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là dự án với nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh và ứng dụng;
 • Thu nhận dữ liệu, lưu trữ và xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Thông tin liên hệ
Lâm Đạo Nguyên
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Số 01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 4)
Điện thoại:  028 38223530

Thành viên

Tổng số cán bộ: 15
Trong đó: 04 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 05 Cử nhân

Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm tập trung vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vệ tinh và các công nghệ liên quan như viễn thám, GNSS, GIS. Trong năm 2014 các nghiên cứu viên của Trung tâm tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ như sau.

Tên đề tài, dự án Thuộc chương trình Kết quả thực hiện
Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương nghiên cứu giám sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khu vực Tây Nam bộ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu Cấp NN,
thuộc CT KHCN Vũ trụ,
do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì
Đang thực hiện
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp viễn thám, GIS và mô hình toán trong đánh giá biến đổi khí hậu khu vực phía Nam Việt Nam Cấp NN,
thuộc CT NCCB Định hướng ứng dụng,
do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì
Đang thực hiện
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp viễn thám siêu cao tần chủ động và mô hình thống kê trong đánh giá sinh khối rừng ngập mặn Cấp NN,
thuộc NAFOSTED,
do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì
Đang thực hiện
Giám sát mùa vụ lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (SAFE/APRSAF) Hợp tác quốc tế,
do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì
Đang thực hiện
Lập bản đồ đất ngập nước hạ lưu vực sông Mê Công các vùng đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long và CamPuChia và cung cấp ảnh Thuộc Hợp phần dự án “Thu thập bổ sung thông tin dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công tới đa dạng sinh học vùng Châu thổ sông Mê Công” do Viện Sinh Thái học miền Nam chủ trì Đã hoàn thành

Công trình khoa học

 1. Hoàng Phi Phụng, Lâm Đạo Nguyên, Phạm Thị Mai Thy (2014). Đánh giá khả năng ước lượng năng suất và sản lượng lúa tỉnh An Giang sử dụng ảnh COSMO-SkyMed và RADARSAT-2. Hội thảo khoa học ”Công nghệ vũ trụ và ứng dụng”, 19/12/2014, Hà Nội.
 2. Nguyễn Duy Khang, Trần Thái Bình, Hoàng Phi Phụng, (2014). Khảo sát xu thế thay đổi mực nước biển vùng Nam bộ sử dụng số liệu đo cao của vệ tinh. Hội thảo khoa học ”Công nghệ vũ trụ và ứng dụng”, 19/12/2014, Hà Nội.
 3. T. Phuong, C.F. Chen, N.T. Son, L.D. Nguyen(2014). Regional yield estimation for rice crop using time-series MODIS and ENVISAT ASAR data: a case study in the Mekong Delta, Vietnam. The International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS-IDEAS), 06-08 December 2014, Da Nang City, Vietnam.
 4. Nguyen Lam-Dao, Phung Hoang-Phi, Thuy Le-Toan and Thy Pham-Thi-Mai (2014).Rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam. The 21th Session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-21), 2-5 December 2014, Tokyo, Japan.
 5. Lam Dao Nguyen, Pham Bach Viet, Tran Thai Binh, Pham Thi Mai Thy (2014). Remote sensing applications in the Mekong Delta, Vietnam. Colloque International L’eau en partage: enjeu de development dans la region du Mekong, 27-28 November 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 6. Nguyen Lam-Dao, Thuy Le-Toan, Phung Hoang-Phiand Thy Pham-Thi-Mai (2014). Rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam using radar remote sensing data. The 35th Asian Conference on Remote Sensing, 27-31 October 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar.
 7. Nguyen Lam-Dao, Thuy Le-Toan, Phung Hoang-Phiand Thy Pham-Thi-Mai (2014). Rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam. Asia-RiCE Meeting and Rice Growing Outlook Workshop, Bangkok, 29-30 October 2014
 8. Lam Dao Nguyen, Thuy Le-Toan, Hoang Phi Phung, Pham Thi Mai Thy (2014). Rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam using microwave remote sensing data. 2014 International Workshop on Using Remote Sensing for Crop Area Monitoring and Yield Estimation, 20 August 2014, Taichung City, Taiwan.
 9. Lam Dao Nguyen, Pham Bach Viet, Thuy Le Toan, Hoang Phi Phung, Pham Thi Mai Thy (2014). Rice and mangrove monitoring in the Mekong Delta, Vietnam using remote sensing data. International Workshop on “Air Quality in Asia Inventory, Modeling and Climate Impacts of Greenhouse Gas emissions (GHG’s) and Aerosols; Remote sensing applications and Integrated Technologies”, 24-26 June 2014, Hanoi, Vietnam.
 10. Lam Dao Nguyen(2014). Rice crop monitoring in the Mekong Delta, Vietnam. 6th SAFE Workshop, 23 April 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
 11. F. Chen, L.T. Phuong, N.T. Son, C.R. Chen, S.H. Chang, L.Y. Chang, L. V. Khin, L.D. Nguyen. Estimating rice yield from MODIS and ENVISAT data: A case study from the Mekong River Delta, Vietnam (Manuscript ID: remotesensing-69547, 2015, Remote Sensing Journal, Impact Factor: 2.623). Under review.

Đào tạo và Hợp tác

Các nghiên cứu viên của Trung tâm tham gia hoạt động đào tạo đại học và sau đại học tại các trường đại học. Các hoạt động hợp tác quốc tế đang được triển khai với JAXA và RESTEC (Nhật Bản) trong chương trình AsiaRiCE và CESBIO (Pháp).

Sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vệ tinh.

Hình ảnh

UDmiennam

Lễ ra mắt Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (17/02/2014)

 

Chia sẻ