Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
 • Tiếng Việt
 • English

Phòng Ứng dụng công nghệ vệ tinh

Giới thiệu

Là một trong 3 phòng nghiên cứu đầu tiên của TTVTQG. Phòng Ứng dụng công nghệ vệ tinh có nhiệm vụ

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS phục vụ cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nói chung;
 • Tiến hành nghiên cứu công nghệ mới trong GIS và công nghệ định vị nhờ vệ tinh;
 • Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ ứng dụng GIS gắn với viễn thám và công nghệ định vị nhờ vệ tinh

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: tầng 3 nhà 2A – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Email: istar@vnsc.org.vn

Thành viên

01 Tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 01 cử nhân thuộc các lĩnh vực các khoa học về trái đất (địa chất, địa lý, hải dương học, bản đồ viễn thám)

Lĩnh vực nghiên cứu

Ứng dụng tích hợp công nghệ GIS và viễn thám trong các lĩnh vực: khoa học trái đất, lâm nghiệp, nông nghiệp và môi trường

Các đề tài đã và đang thực hiện:

 1. Xây dựng và chuyển giao hệ thống WebGIS phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và lãnh thổ tỉnh Điện Biên (2013-2015). Đề tài hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương của Viện HL KHCN VN
 2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý giám sát lớp phủ rừng Tây Nguyên bằng công nghệ viễn thám đa độ phân giải, đa thời gian. Phối hợp với Viện Công nghệ Vũ trụ. (2012-2015) thuộc Chương Trình Tây Nguyên 3

Công trình khoa học

Liệt kê các công trình khoa học của các thành viên trong phòng phân theo:

 • Bài báo: không
 • Công trình khác:

Nguyễn Tiến Công, Vũ Anh Tuân, Ngô Đức Anh, “Kết hợp công nghệ phân ngưỡng ảnh viễn thám và GIS để phát hiện các điểm nguy cơ trượt lở ở hệ thống giao thông tỉnh Hòa Bình”, Báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, 12/4/2012. Tr.133-136.

Đào tạo – Hợp tác

Đang cập nhật

Sản phẩm dịch vụ

Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng GIS và viễn thám (radar và quang học) trong các lĩnh vực: khoa học trái đất, lâm nghiệp, nông nghiệp và môi trường

Hình ảnh

Chia sẻ