Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English
Department of Satellite Research and Development (March 2015)
Installing the 2.6 m radio telescope in Ha Noi
Trang 1 trên 212