Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Xây dựng và chuyển giao hệ thống webgis phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và lãnh thổ tỉnh Điện Biên

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Anh Tuân
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2013-2015
Thuộc chương trình Nhiệm vụ hợp tác giữa Viện HL KH&CN VN (VAST) với địa phương
Cán bộ tham gia TS. Vũ Anh Tuân và cộng sự
Tổng kinh phí (triệu đồng)
1400
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ