Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Xây dựng phần mềm xử lý ảnh SAR trên GPU

Chủ nhiệm đề tài TS. Võ Đức Mỹ
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2016-2016
Thuộc chương trình Đề tài cơ sở dành cho cán bộ khoa học trẻ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
30
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ