Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Xây dựng Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:2000 cho các khu đô thị theo chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ nhiệm đề tài  ThS. Lê Thị Thu Hằng
Đơn vị thực hiện  Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện  2014-2014
Thuộc chương trình  Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
 40
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ