Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ cán bộ và thư viện tài liệu tham khảo của Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.

Chủ nhiệm đề tài ThS. Vương Thị Diệu Hương
Đơn vị thực hiện Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện 2014-2014
Thuộc chương trình Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
59,7
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ