Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Vietnam national space center
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • English

Tổng quan ứng dụng tư liệu viễn thám siêu cao tần trong giám sát lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ nhiệm đề tài  ThS. Nguyễn Huy Thông
Đơn vị thực hiện  Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Thời gian thực hiện  2014-2014
Thuộc chương trình  Nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở (VNSC)
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí (triệu đồng)
 20
Tình trạng (09/2017) Đã nghiệm thu

 

Chia sẻ